Ondernemersklankbord

Arbo bij thuiswerken en het Nieuwe Werken

Hoe zorgt u voor een goede thuiswerkplek voor uw werknemers? En wat zijn de Arbowet-regels voor zzp’ers? Lees het hier.

Ook bij thuiswerken, het Nieuwe Werken en werken met zzp'ers geldt de Arbeidsomstandighedenwet. Voor thuiswerken en telewerken gelden soepeler arboregels dan voor de werkplek in uw bedrijf.

Informeren over regels en risico’s

U moet uw thuiswerkers en telewerkers informeren over de regels. Bijvoorbeeld over de inrichting van de werkplek thuis. U moet ook afspraken maken over pauzes. En over het onderhoud van computers, apparatuur of machines. U moet ze ook informeren over de risico’s die ze lopen bij het thuiswerken of telewerken. Zoals de kans op rsi of werkstress. 

Werkplek voor thuiswerkers

Heeft u werknemers die vanwege hun functie of een handicap regelmatig thuiswerken? Dan hebben ze een goede werkplek nodig. Met een goede stoel en tafel en met de juiste verlichting. U moet ook controleren of de werkplek aan de arbo-eisen voldoet. Dat kan door uw werknemer een checklist te laten invullen. Voldoet de werkplek niet? Dan moet u helpen de werkplek aan te passen. Bijvoorbeeld door een verstelbaar bureau te laten plaatsen.

Let op: werkt uw werknemer vrijwillig thuis, dan hoeft u dit niet te doen.

Werkplek voor telewerkers

Telewerken heet ook wel Het Nieuwe Werken. Uw werknemers werken dan niet vanaf een vaste werkplek. Maar bijvoorbeeld in de trein of vanaf een flexplek in een bedrijfsverzamelgebouw. Of de werkplek voldoet aan de arboregels, is niet uw verantwoordelijkheid. Wel moet u uw telewerkers uitleggen wat de risico’s zijn van het flexwerken.

Werkplek voor zzp'ers

Huurt u zzp'ers in? Daarvoor zijn vooral de arboregels rond veilig werken van belang. De zzp'er heeft daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Verder gelden dezelfde arboregels als voor uw werknemers. Dus ook voor kantoorwerk.

Zelfinspectie en controle

Met het vastleggen van uw arbobeleid bent u op de goede weg. Maar u moet er ook voor zorgen dat iedereen zich eraan houdt. Dat doet u door zelfinspectie. Op Zelfinspectie.nl checkt u eenvoudig of uw bedrijf een veilige en gezonde werkomgeving heeft. Op VeiligVakmanschap.nl kunnen uw werknemers testen of ze tijdens hun werk genoeg op hun gezondheid en veiligheid letten. Daarnaast controleert de Inspectie SZW of u zich houdt aan de wettelijke regels. Doet u dat niet, dan volgen er boetes of andere sancties.

Handreiking Het Nieuwe Werken

In de handreiking staat wat u moet doen als uw werknemers gaan telewerken of thuiswerken.

Feiten en cijfers: thuiswerken

De grafiek toont het aantal personen dat (weleens) thuiswerkt vergeleken met de totale beroepsbevolking. Het aantal thuiswerkers is in de afgelopen jaren licht gestegen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: