Ondernemersklankbord

Bedrijfsgeheim beschermen (Wbb)

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beschermt uw bedrijfsgeheim tegen bijvoorbeeld diefstal, kopiëren en spionage. Lees hier hoe.

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beschermt uw bedrijfsgeheim tegen bijvoorbeeld diefstal, kopiëren en spionage. Lees hier hoe.

Heeft u bedrijfsgeheimen? U werkt bijvoorbeeld aan een innovatief product en u wilt voorkomen dat anderen uw product gaan namaken of op dezelfde manier gaan werken?  Dan is het belangrijk dat deze bedrijfsinformatie geheim blijft. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) helpt u hierbij.

Voor wie is de Wbb belangrijk?

U hoeft uw product of werkproces niet in te schrijven om onder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen te vallen. Deze wet is vooral belangrijk voor kleinere bedrijven die niet de tijd, kennis of het geld hebben om een octrooi (patent) aan te vragen.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim is bepaalde bedrijfsinformatie die heel waardevol is, omdat de informatie juist geheim is. Het is de bedoeling dat deze bedrijfsinformatie geheim blijft en u probeert daar ook voor te zorgen. Bedrijfsgeheimen kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld:

 • werkprocessen
 • formules en recepten
 • onderzoeksgegevens
 • technische kennis
 • klantenbestanden

Hoe helpt de Wbb?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) beschermt het bedrijfsgeheim tegen bijvoorbeeld:

Als dit gebeurt, maakt iemand inbreuk op uw bedrijfsgeheim. U kunt dan naar de rechter stappen.

Voorwaarden bedrijfsgeheim

U kunt zich alleen op de Wbb beroepen als het bedrijfsgeheim voldoet aan deze 3 voorwaarden:

 1. Uw bedrijfsgeheim moet een echt geheim zijn. Dus geen informatie die algemeen bekend of heel makkelijk te vinden is.
 2. Uw bedrijfsgeheim moet handelswaarde hebben. De informatie is waardevol, omdat het juist geheim is. Het gaat over bijvoorbeeld de samenstelling van een bepaalde verf of het recept van dranken of voedsel.
 3. U moet maatregelen hebben genomen om uw bedrijfsgeheim geheim te houden. U kunt bij voorbeeld uw bedrijfsgeheim bewaren in een digitale kluis, zoals het i-DEPOT van BOIP.

Wat kunt u doen bij inbreuk op bedrijfsgeheim?

Als iemand inbreuk maakt op uw bedrijfsgeheim dan kunt u de rechter vragen om:

 • een verbod op het maken van producten met hulp van uw bedrijfsgeheim
 • een verbod op het bekend maken van uw bedrijfsgeheim
 • producten die met uw bedrijfsgeheim zijn gemaakt in te nemen
 • de producten die met uw bedrijfsgeheim zijn gemaakt terug te roepen uit de handel
 • een schadevergoeding
 • openbaarmaking van de uitspraak

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/