Ondernemersklankbord

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid door een beroepsfout van u.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) bent u verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid. Wanneer uw opdrachtgever of klant, financiële schade lijdt door een beroepsfout van u.

Voor wie is beroepsaansprakelijkheidsverzekering nuttig?

Een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid is vooral nuttig als u als andere zelfstandigen adviseert, of als de voortgang van grote projecten afhankelijk is van uw input.

Iedereen maakt fouten, en omdat het aantal claims ieder jaar hoger wordt, is een aansprakelijkheidsverzekering voor uw beroep niet onverstandig. Ook wanneer u een eenmanszaak heeft is een zzp-beroepsaansprakelijkheidsverzekering nuttig.

Voorbeeld

Stel dat u belastingadviseur bent en u maakt een fout in een aangifteberekening. Dan kan uw klant u aansprakelijk stellen voor de financiële schade die hij hierdoor heeft. Een BAV-verzekering verzekert u tegen de kosten die u dan moet betalen. Ook als u als zzp'er in de zorg werkt, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering handig. Wanneer u bijvoorbeeld iets kapot maakt bij iemand thuis.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is alleen wettelijk verplicht voor bepaalde beroepen. Bijvoorbeeld voor financieel adviseurs. Andere beroepsgroepen die volgens de wet verplicht een BAV moeten afsluiten zijn advocaten, notarissen, accountants en architecten.

Daarnaast zijn er verschillende beroeps- en bedrijfsorganisaties die een verzekering verplichten. Steeds vaker eisen opdrachtgevers of bemiddelingsbureaus dat ondernemers hun aansprakelijkheid zelf verzekeren voordat ze bij hen aan de slag gaan. Ook overheden verplichten vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het gunnen van opdrachten.

Wat is meestal verzekerd met beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

  • (financiële) schade als gevolg van een beroepsfout
  • verlies van documenten die in uw beheer zijn
  • kosten van verweer bij onterechte claims

Lees de polisvoorwaarden

Wat onder een verzekering valt en wat niet, is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij. En de voorwaarden bij uw verzekering. Lees deze polisvoorwaarden dus altijd goed. U kunt een onafhankelijk verzekeringsadviseur om raad vragen.

Wat is meestal niet verzekerd?

  • Schade aan spullen of mensen. Hiervoor heeft u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.
  • Kosten die u maakt om uw werk opnieuw uit te voeren
  • Schade veroorzaakt door opzet en roekeloosheid
  • Schade veroorzaakt door vermogensdelicten zoals fraude en diefstal

Wat is het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van fouten in uw werk of het werk van uw werknemers. Van bedrijfsaansprakelijkheid is sprake als u of één van uw werknemers financiële schade of letselschade aan personen veroorzaakt.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/