Ondernemersklankbord

Certificaat van Oorsprong (CvO) of EUR.1-document aanvragen

Exporteert u naar landen buiten de EU? Check dan of u een Certificaat van Oorsprong (CvO), EUR.1 of EUR-MED nodig heeft.

Exporteert u naar landen buiten de EU? Check dan of u een Certificaat van Oorsprong (CvO), EUR.1 of EUR-MED nodig heeft.

Handelt u met landen buiten de EU? Dan heeft u vaak een Certificaat van Oorsprong (CvO) nodig. Dit document bewijst in welk land een product gemaakt is.

Certificaat van Oorsprong (CvO, certificate of origin)

Exporteert u naar een land buiten de EU? Dan kan het exportland bij de invoer van goederen een Certificaat van Oorsprong eisen. Dat kunnen zij bijvoorbeeld doen om economische, politieke, of gezondheidsredenen. Bijvoorbeeld als het land  de eigen markt wil beschermen  tegen besmet vlees.

U kunt het Certificaat van Oorsprong aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KVK).

EUR.1-document en EUR-MED-document

Exporteert u naar landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten? Dan gebruikt u een EUR.1-document of een EUR-MED-document. Deze documenten geven recht op een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten.

Heeft u een kleine zending met een waarde die niet hoger is dan € 6.000? Dan hoeft u geen EUR.1- of EUR-MED-document bij te voegen. U moet wel een factuurverklaring toevoegen.

U kunt het EUR.1-document of EUR-MED-document aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Coronacrisis: Tijdelijk digitaal certificaat toegestaan

Door de coronacrisis kunnen er problemen ontstaan met het aanleveren van herkomst- en oorsprongscertificaten. Normaal is bij invoer het originele herkomst- en oorsprongscertificaat nodig. U mag tijdelijk een papieren of digitale kopie laten zien aan de Douane.

Welk oorsprongsdocument heeft u nodig?

In de Access2Markets portal van de EU ziet u welk oorsprongsdocument u nodig heeft. Douanepapieren verschillen per product en land waarnaar u wilt exporteren. Standaard moet u een handelsfactuur en een transportdocument bij de producten voegen. Ook vindt u in de portal de hoogte van heffingen als invoerrechten, accijnzen en btw.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/