Ondernemersklankbord

Certificaat van oorsprong

Een Certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Lees er hier meer over.

Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. De Kamer van Koophandel geeft deze certificaten van oorsprong af.

Waarom heb ik een certificaat van oorsprong nodig?

Sommige landen buiten de EU vragen om een CvO vanwege handelspolitieke maatregelen, zoals boycotten, importbeperkingen en importquota. Ook hoeft u in sommige landen met een CvO minder of zelfs helemaal geen invoerrechten te betalen. Daar geldt dan het MFN importtarief (most favoured nation-tarief). Zonder CvO kunt u tegen moeilijkheden aanlopen als u in een bepaald land producten wilt invoeren. Binnen de EU heeft u meestal geen CvO nodig.

Voordeel van een certificaat van oorsprong

Op basis van een CvO kan een land beslissen of u een product wel of niet mag invoeren. En ook bekijkt het land met een CvO of het MFN importtarief geldt. Dit tarief is meestal lager dan het algemene tarief.

Hoe vraag ik een certificaat van oorsprong aan?

U vraagt per exportzending een certificaat van oorsprong digitaal aan bij de Kamer van Koophandel. U vult de aanvraag van het certificaat zelf in. De KvK controleert en bepaalt aan de hand van het door u geleverde bewijsmateriaal de oorsprong van de goederen:

  • Bent u producent van de goederen? Dan wordt de oorsprong bepaald aan de hand van een door u gegeven schriftelijk weergave van het productieproces.
  • Bent u handelaar of expediteur (u produceert de goederen dus niet zelf) en koopt u de goederen in van een leverancier gevestigd in de EU? Dan kan een Leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong als bewijs van oorsprong dienen.
  • Bent u handelaar of expediteur en koopt u de goederen in van een leverancier buiten de EU? Dan kan een CvO uit het betreffende land als bewijs dienen.

De KvK kan in alle bovenstaande situaties om aanvullende documenten vragen. Zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen, machtigingen en verladingsopdrachten.

De oorsprong van een product bepalen

De oorsprong van een product wordt bepaald via oorsprongsnormen die staan in Europese en nationale wetgeving. Het is vrij eenvoudig als een product volledig in één land is geproduceerd, bijvoorbeeld bij landbouwproducten. Als in uw product grondstoffen en onderdelen zijn verwerkt die uit verschillende landen komen, is dit lastiger. Als u het eindproduct na verwerking in een land kan beschouwen als een volledig nieuw product, dan krijgt het product de oorsprong van dat land toegewezen. Voorbeeld: u importeert hardhout uit Indonesië en maakt daar in uw fabriek in Nederland tuintafels van. In dit geval is er sprake van een nieuw product en dat krijgt dan de Nederlandse oorsprong. Wilt u meer weten over het bepalen van de oorsprong? Neem dan contact op met de Kamer van Koophandel.

Wat kost een certificaat van oorsprong

  • digitaal: € 14,40
  • kopie: € 1,00

Meer informatie over exporteren buiten de EU

Als u goederen wilt exporteren naar landen buiten de EU, kunt u informatie inwinnen bij de Kamer van Koophandel.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/