Ondernemersklankbord

Corona gezondheidscheck

Doet u een corona gezondheidscheck bij klanten of werknemers? Dan moet u zich aan de regels houden. Lees hier welke.

Doet u een corona gezondheidscheck bij klanten of werknemers? Dan moet u zich aan de regels houden. Lees hier welke.

Doet u een gezondheidscheck? U bent bijvoorbeeld ondernemer in de horeca of in de evenementenbranche? Dan moet u zich aan een aantal regels houden.

Let op: Gebruikt u een coronatoegangsbewijs voor uw horecabedrijf, cultureel evenement of professionele sportwedstrijd? Dan hoeft u maar een korte gezondheidscheck te houden. Het is voldoende om aan uw bezoekers of gasten te vragen of:

  • hij/ zij coronaklachten heeft
  • in aanraking is gekomen met iemand die coronaklachten heeft

Hoe doet u een gezondheidscheck?

De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over gezondheid. De gezondheidscheck is goed als uw medewerker, klant of bezoeker op alle vragen 'nee' kan antwoorden. Als hij op 1 van de vragen 'ja' antwoordt, dan moet hij thuisblijven. Bij een checkgesprek of een gezondheidscheck stelt u deze vragen:

1. Heeft u de afgelopen 24 uur last gehad van deze klachten:
  • hoesten
  • verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • verhoging of koorts
  • benauwdheid of kortademigheid
  • reuk- en/of smaakverlies

2. Heeft u het coronavirus en is dit vastgesteld (in een lab)?

3. Heeft u een huisgenoot met milde coronaklachten en koorts?

4. Heeft u een huisgenoot met milde coronaklachten en benauwdheidsklachten?

5. Heeft u een huisgenoot met COVID-19? En heeft u in de afgelopen 10 dagen nauw contact gehad met uw huisgenoot?

6. Bent u in quarantaine omdat u nauw contact had met iemand die het coronavirus heeft of had? Of bent u in quarantaine omdat u uit een corona risicogebied bent teruggekomen?

Het is de verantwoordelijkheid van uw bezoeker, klant of werknemer om zich bij klachten zo snel mogelijk te laten testen en in quarantaine te gaan.

Uitkomst gezondheidscheck niet registreren

Symptomen van corona zijn medische persoonsgegevens en die mag u niet zomaar verwerken volgens de privacywet AVG. U mag de antwoorden op de vragen uit de gezondheidscheck niet registreren. En u mag deze vragen niet stellen bij een online reservering (u registreert dan ook).

Bent u een ondernemer met een contactberoep? Alleen als u een fysiotherapeut of een andere hulpverlener bent, dan mag u de uitkomsten van een gezondheidscheck registreren als die nodig zijn voor een goede behandeling van uw patiënt.

Contactgegevens registreren

Bent u ondernemer in de horeca of heeft u een contactberoep? U moet niet alleen een gezondheidscheck doen bij uw klanten, maar ook de contactgegevens van uw klanten noteren. U moet hiervoor toestemming vragen. Uw klanten mogen weigeren.

Als u persoonsgegevens over klanten registreert, dan moet u extra maatregelen nemen om deze gegevens goed te beschermen. U mag de contactgegevens alleen gebruiken voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. En u mag de gegevens niet langer bewaren dan 2 weken (horeca) of 10 dagen (contactberoepen). U moet de contactgegevens afschermen en veilig bewaren, niemand anders mag ze inzien behalve de GGD.

Gezondheidscheck bij werknemers

U mag uw personeel niet zelf controleren op corona. Alleen een (bedrijfs)arts mag werknemers controleren. De bedrijfsarts deelt de informatie alleen met de werknemer. Als er een vermoeden is van besmetting met het coronavirus kan de bedrijfsarts contact opnemen met de GGD.

Uw werknemer hoeft u niet te vertellen dat hij corona heeft. Tegelijk heeft uw werknemer verantwoordelijkheden. Uw werknemer moet denken aan de gezondheidsrisico’s voor bijvoorbeeld collega’s of patiënten.

Wanneer een werknemer met klachten naar het werk komt, mag u hem naar huis sturen. U mag uw werknemer wijzen op de mogelijkheid zich te laten testen en/of naar de bedrijfsarts sturen.

Coronatoegangsbewijs

Sinds 25 september zijn coronatoegangsbewijzen verplicht in de evenementenbranche, de horeca- en sportsector.

Uw bezoekers maken een coronatoegangsbewijs aan als zij een negatief testresultaat, vaccinatiebewijs of een herstelbewijs hebben. U kunt via de app CoronaCheck Scanner niet zien welk soort toegangsbewijs uw bezoeker heeft. U ziet alleen of het coronatoegangsbewijs geldig is en of u de bezoeker kunt toelaten tot uw evenement of activiteit.

Kinderen tot en met 12 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.

Vaccinatiebewijs vragen

Mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus krijgen een bevestiging van vaccinatie voor persoonlijk gebruik. Op dit moment bestaat er in Nederland geen vaccinatiebewijs. U kunt daarom klanten of personeel niet vragen naar een vaccinatiebewijs. Of ze weigeren als ze geen bewijs hebben.

U mag uw werknemer bovendien niet vragen of hij gevaccineerd is. Een werkgever mag niet om medische gegevens van werknemers vragen vanwege de privacy. Ook als u weet dat uw werknemer gevaccineerd is, u mag de werknemer niet verplichten om op kantoor te werken. U mag uw werknemer ook niet verbieden om op de werkplek te werken als hij niet gevaccineerd is.

Temperatuur opmeten

U kunt niet bepalen of iemand met corona is besmet door de temperatuur op te meten. Alleen bij een kleine groep mensen die corona heeft, is er ook verhoging. Ook andere zaken kunnen ervoor zorgen dat de temperatuur van iemand verhoogd is. Het RIVM vraagt om het temperaturen niet te gebruiken om te bepalen of iemand mogelijk corona heeft.

U mag ook niet zomaar de temperatuur opmeten van iemand. Die persoon moet daarvoor uitdrukkelijk toestemming geven. Bijvoorbeeld door een papier te ondertekenen. Dit geldt niet voor werknemers. U mag niet de temperatuur opmeten van uw werknemers.

Temperatuur registreren

U mag de temperatuur niet registreren. De privacywet AVG zegt dat u geen gegevens over iemands gezondheid mag verwerken. Behalve als u een fysiotherapeut of een andere hulpverlener bent. U mag dan deze medische gegevens verwerken als dat nodig is voor een goede behandeling.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: