Ondernemersklankbord

Coronacrisis: NOW-noodmaatregel

Werkgevers met omzetverlies door corona kunnen tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via NOW. Lees hier meer.

Werkgevers met omzetverlies door corona kunnen tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via NOW. Lees hier meer.

Heeft u werknemers en heeft u omzetverlies door de coronacrisis? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 85% van de loonsom. Voor NOW 4 is het maximaal 80% van de loonsom.

NOW-noodmaatregel vervangt Werktijdverkorting (wtv)

U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen. Lees op de website van UWV, wat er gebeurt als u al werktijdverkorting heeft aangevraagd.

Verlenging NOW

De NOW is verlengd tot en met 30 september 2021. Een tegemoetkoming voor de loonkosten van het 3e kwartaal kan hiermee ook aangevraagd worden.

Wat is NOW?

U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten voor:

 • werknemers met een vast contract
 • werknemers met een flexibel contract

Lees voor welke werknemers u NOW kunt aanvragen.

Voorwaarden voor NOW

De voorwaarden voor de NOW zijn:

 • U heeft minstens 20% omzetverlies. Gebruik de rekenhulp om uw omzetverlies te berekenen.
 • Werkmaatschappijen met ten minste 20% omzetverlies (waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft) komen ook in aanmerking voor de NOW. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 • U moet de NOW-subsidie gebruiken voor het betalen van de loonkosten.
 • U moet een controleerbare administratie hebben.
 • U moet werknemers die u wilt ontslaan van werk naar werk begeleiden.
 • U moet uw werknemers 100% doorbetalen.
 • U moet uw werknemers stimuleren om bijscholing of omscholing te doen.
 • U mag geen dividend of bonus uitkeren en u mag geen eigen aandelen inkopen.
 • U moet uw werknemersvertegenwoordiging informeren over uw toegekende NOW-subsidie.
 • U moet loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten.
 • U moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die belangrijk kunnen zijn om uw subsidie te veranderen, te stoppen of vast te stellen.

Bekijk of uw bedrijf ook in aanmerking komt voor de NOW.

Definitieve berekening aanvragen

Als u een tegemoetkoming heeft aangevraagd, dan krijgt u eerst een voorschot. Pas als uw echte omzetverlies bekend is, kan UWV een definitieve tegemoetkoming berekenen. U moet per aanvraagperiode een definitieve berekening aanvragen. U kunt met de rekenhulp Simulatie NOW inschatten hoe hoog de definitieve tegemoetkoming wordt.

Hoe kunt u NOW aanvragen?

De NOW heeft meerdere aanvraagperiodes.

 • Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de 1e, 2e, 3e, 4e en 5e aanvraagperiode is niet meer mogelijk.
 • NOW 4 (6e aanvraagperiode) voor omzetverlies in juli, augustus en september 2021: u kunt vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021 de NOW 4 aanvragen bij UWV.
Let op: zit uw bedrijf in Limburg en lijdt u verlies van inkomen door de overstromingen? Dan kunt u ook de NOW 4 aanvragen vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021. Vraagt u NOW aan en ontvangt u ook andere schadecompensatie? Dit kan gevolgen hebben voor de latere verrekening. Informeer hierover als u uw aanvraag plaatst bij UWV. 

Kunt u nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk. Als u al een aanvraag voor Werktijdverkorting heeft gedaan, krijgt u bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken Werktijdverkorting behandelt UWV als aanvraag voor de NOW-regeling. Lees hier waarom de Werktijdverkorting is ingetrokken en wat u moet doen als u al Werktijdverkorting heeft.

NOW terugbetalen

Heeft u de NOW-regeling gebruikt? En was uw omzet beter dan u had verwacht? Of is uw loonsom gedaald? Dan kan het zijn dat u (een deel) van de NOW moet terugbetalen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: