Ondernemersklankbord

De nieuwe pensioenwet: dit betekent het voor u

De nieuwe pensioenwet is aangenomen. Lees wat dit voor u betekent.

De nieuwe pensioenwet is aangenomen. Sinds 1 juli 2023 geldt er een overgangsfase van een paar jaar waarin werkgevers en werknemers afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Ook voor zzp’ers komen er nieuwe regels. Lees wat de nieuwe pensioenwet voor u betekent.

Wat is de nieuwe pensioenwet?

Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben in 2019 in het Pensioenakkoord afspraken gemaakt over de toekomst van de pensioenen. Die afspraken zijn nu vastgelegd in de ‘Wet toekomst pensioenen’, ook wel bekend als de nieuwe pensioenwet.

De nieuwe pensioenwet in het kort

De wet heeft 3 doelen:

  • Een pensioen dat sneller stijgt

    Als het economisch goed gaat kunnen de pensioenen sneller verhoogd worden. Pensioenuitvoerders kunnen de winst uit beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Als het economisch slecht gaat, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er reserves zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen. 

  • Een persoonlijkere en duidelijkere opbouw van het pensioen

    Het wordt duidelijker hoeveel pensioen u of uw werknemer opbouwt. Werknemers hebben straks een eigen pensioenpot met daarin alle premie die zij betaald hebben. Plus de winst of het verlies dat met dit geld gemaakt is.

  • Een pensioen dat beter past bij wisselen van baan

    Werknemers veranderen tegenwoordig vaker van baan of gaan ondernemen. De premie die werknemers betalen gaat daarom op elke leeftijd naar hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan.

Waarom een nieuwe pensioenwet?

Er verandert veel in de samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er werken minder mensen dan er met pensioen zijn. En mensen werken niet meer hun hele leven bij één werkgever. In de nieuwe pensioenwet zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat het pensioenstelsel beter past bij deze tijd.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenwet in?

De overgang naar het nieuw pensioenstelsel is van start gegaan op 1 juli 2023. Sinds dat moment hebben werkgevers en werknemers een paar jaar de tijd om met elkaar afspraken te maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Daarna kunnen de pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren. 

Wat blijft hetzelfde in de nieuwe pensioenwet?

In de nieuwe pensioenwet blijft het doel dat werkgevers en werknemers samen pensioen opbouwen. Financiële risico’s worden straks nog steeds met elkaar gedeeld. Werkgevers en werknemers betalen premie. De pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Wat verandert er in de pensioenwet?

Wat moet u regelen voor de nieuwe pensioenwet?

Bent u werkgever?

In de komende jaren worden de regels voor pensioen moderner gemaakt. U moet daarom samen met uw werknemers nieuwe afspraken maken in pensioenregelingen. Soms moet u hiervoor zelf stappen zetten. En soms wordt dit per sector geregeld als u deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds. Het kan ook zijn dat u bericht krijgt van de verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) waar u nu uw pensioenregeling heeft ondergebracht.  Op het informatieplatform Werkenaanonspensioen.nl vindt u per doelgroep meer informatie over de nieuwe pensioenwet.

Stappenplan pensioenregeling aanbieden

Heeft u nog geen pensioenregeling? En wilt u uw personeel een aanvullend pensioen bieden? Bekijk dan het stappenplan pensioenregeling voor uw werknemers. Daarin ziet u met welke stappen u een pensioenregeling opzet.

Bent u zelfstandig ondernemer?

Dan krijgt u met de nieuwe pensioenwet meer ruimte om uw pensioen op een fiscaal voordelige manier te regelen. Kijk op onsnieuwepensioen.nl wat de nieuwe pensioenwet voor u betekent.

Lees meer over pensioen opbouwen als zzp'er of ondernemer.

Wat betekenen de veranderingen precies voor u?

Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel per doelgroep vindt u op werkenaanonspensioen.nl. Zoekt u persoonlijke informatie over de eigen pensioenvoorziening door de pensioenuitvoerders? Kijk op www.onsnieuwepensioen.nl. Wilt u zien hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd? En wat uw verwachte pensioenbedrag is als u met pensioen gaat? Ga naar Mijnpensioenoverzicht.nl en log in met uw DigiD.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/