Ondernemersklankbord

De rol van een curator bij een faillissement

Lees wat een curator is en wat zijn taken zijn bij een faillissement.

Als u failliet gaat, dan neemt een curator de beslissingen voor uw bedrijf. U kunt niet meer bij uw vermogen. Lees hier wat een curator is, wat hij doet en wat dat voor u betekent.

Wat is een curator?

De curator (meestal een advocaat) wordt door de rechtbank aangewezen op het moment dat een bedrijf failliet wordt verklaard. De curator moet ervoor zorgen dat het faillissement goed verloopt. En dat de schuldeisers zoveel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben.

Wat doet een curator?

De curator neemt na een faillissement de bedrijfsvoering en bevoegdheden van uw bedrijf over. U mag dan geen beslissingen meer nemen voor uw bedrijf en er wordt beslag gelegd op het vermogen.

De curator:

 • beheert uw vermogen
 • maakt een lijst van uw bezittingen en schulden
 • beschermt uw bezittingen (boedel), zodat er niets verdwijnt
 • verkoopt uw bezittingen om uw schuldeisers te betalen (liquidatie)
 • onderzoekt fraude of wanbeleid
 • beheert uw administratie, kasgeld en voorraden
 • krijgt en opent al uw post, ook uw e-mail
 • beëindigt contracten als dat nodig is, zoals een huurcontract of arbeidscontract
 • zorgt voor uitbetaling aan de schuldeisers
 • kan uw handelingen van voor de faillietverklaring ongedaan maken, als schuldeisers daardoor meer kans hebben op betaling. Als u bijvoorbeeld nog snel een bepaalde klant een grote betaling deed, kan de curator het geld terugeisen.
 • meldt alles aan de rechter-commissaris

Privévermogen en faillissement

Soms wordt er ook beslag gelegd op uw privévermogen, zoals uw koophuis, inboedel of auto. Meestal hangt dit af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Bent u met privévermogen aansprakelijk? De curator bepaalt dan ook hoeveel geld u maandelijks overhoudt voor uw eerste levensbehoeften.

Benoemingsduur van een curator

De curator wordt in principe voor onbepaalde tijd benoemd, maar voor de duur van het faillissement. Dat faillissement kan eindigen door bijvoorbeeld volledige betaling, opheffing bij gebrek aan bezittingen, een goedkeuringsakkoord of toelating tot de Wsnp.

Wie betaalt de curator

De curator wordt betaald uit het geld dat hij binnenhaalt uit het faillissement. Bijvoorbeeld door de verkoop van de voorraad en boedel. Of door het innen van openstaande rekeningen (debiteuren). De rechtbank bepaalt het salaris van de curator.

Wie benoemt en controleert de curator?

Een rechter benoemt de curator. Hij benoemt ook de rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. Bent u ontevreden over de curator? Dan kunt u een klacht indienen bij de rechter-commissaris.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/