Ondernemersklankbord

Corona-steunpakket voor ondernemers

Per 21 januari is het 3e corona-steunpakket voor ondernemers uitgebreid. Lees hier per regeling wat er voor u verandert.

De overheid biedt steun aan bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021. Op deze pagina vindt u per regeling de belangrijkste voorwaarden en wijzigingen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verhoogd

Heeft u minimaal 30% minder omzet door de coronacrisis? Dan kunt u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021.

De TVL is voor het 1e en 2e kwartaal van 2021 uitgebreid. De belangrijkste uitbreidingen zijn:

 • U krijgt 85% van uw vaste lasten vergoed. Eerder was dit maximaal 50% tot 70%, afhankelijk van uw omzetverlies. Voor het 2e kwartaal is het subsidiepercentage 100%.
 • Ook niet-mkb bedrijven kunnen TVL aanvragen.
 • Het minimumbedrag voor vaste lasten van een bedrijf is verlaagd naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000. Hierdoor kunnen meer kleinere bedrijven subsidie krijgen. De hoogte van uw vaste lasten berekent RVO op basis van uw SBI-code, en is niet gebaseerd op uw werkelijke vaste lasten.
 • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd van € 750 naar € 1.500. Het maximale subsidiebedrag gaat van € 90.000 naar € 550.000 voor het mkb. En € 600.000 voor niet-mkb bedrijven. U betaalt hier geen belasting over.

U vraagt de TVL aan per kwartaal. Lees meer over de TVL aanvragen.

U ontvangt verhoging TVL automatisch

U kunt de TVL voor het 1e kwartaal van 2021 aanvragen tot 18 mei (17.00 uur) bij RVO. De verhoogde subsidiepercentages worden tussen eind maart en eind april uitgevoerd. U ontvangt dan automatisch een extra betaling. Niet-mkb bedrijven krijgen voor het eerst toegang tot de TVL. Zij kunnen naar verwachting in april TVL aanvragen voor het 1e kwartaal.

TVL-opslagen voor sommige sectoren

Verschillende sectoren ontvangen een extra geldbedrag bovenop de TVL:

 • 1e kwartaal: eenmalige opslag gesloten detailhandel

  Kunt u door de lockdown uw voorraad niet meer verkopen? Dan krijgt u een eenmalige opslag van 21%. U kunt maximaal € 300.000 vergoeding krijgen. Uw bedrijf moet hiervoor een SBI-code hebben die onder de gesloten detailhandel valt.

  Lees meer over de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD).

 • 1e kwartaal: eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reizen

  Bedrijven binnen de reissector ontvangen een extra opslag van 3,4% voor kosten die ze bij annulering niet terugkrijgen. De maximale opslag is € 130.000. Deze opslag wordt 1 keer bij het percentage vaste lasten geteld.

  Lees meer over de Annuleringskosten Reizen (AR).

 • 1e en 2e kwartaal: opslag voor land- en tuinbouwbedrijven

  U krijgt een extra opslag van 21% voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag wordt bij het percentage vaste lasten geteld. U kunt maximaal € 225.000 opslag krijgen.

  Lees meer over de Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw.

 • 1e kwartaal: opslag voor Vaste Lasten Evenementenbranche

  Werkt u in de evenementenbranche? U krijgt hulp als u niet kunt voldoen aan de drempel van 30% omzetverlies. Deze steun, de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE), wordt gebaseerd op uw TVL-subsidie in de zomer van 2019. U kunt de VLE voor het 4e kwartaal van 2020 niet meer aanvragen. Vanaf 26 april kunt u VLE voor het 1e kwartaal van 2021 aanvragen.

  Lees meer over de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE).

Subsidie voor geannuleerde evenementen

Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 gepland staan, komt een nieuwe subsidieregeling. De subsidie vergoedt gemaakte kosten voor evenementen die niet door mogen gaan. 

Lees meer over de Subsidieregeling evenementen na verbod.

Aparte regeling voor starters

Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. De regeling gaat lijken op de TVL en geldt voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. De regeling opent naar verwachting in het 2e kwartaal.

Tozo 3 en 4 zonder vermogenstoets

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vraagt u een uitkering aan tot maximaal € 1.500  netto per maand. Ook kunt u een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. De Tozo is verlengd tot eind juni 2021.

Geen vermogenstoets

U kunt de regeling aanvragen (met terugwerkende kracht) bij de gemeente waar u woont. De startdatum voor aanvragen, kan per gemeente verschillen.

Tijdvakken:

 • Tozo 3: van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021
 • Tozo 4: van 1 april tot 1 juli 2021

Voor beide tijdvakken geldt geen vermogenstoets.

Lees meer over de Tozo aanvragen.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Bent u voor lange tijd afhankelijk van de Tozo? Uw gemeente kan u helpen om nieuw of ander werk te vinden. Bijvoorbeeld met omscholing of coaching. Lees meer over hulp bij heroriëntatie via de gemeente.

KVK Corona regelingencheck

Krijg inzicht in de financiële regelingen voor uw bedrijf. Doe de KVK Corona regelingencheck. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er zijn uitzonderingen.

NOW-regeling voor loonkosten uitgebreid

Heeft u personeel? De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3) loopt tot juli 2021. De NOW is uitgebreid.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

 • De tegemoetkoming van de loonsom is verhoogd van maximaal 80 naar 85%. Deze verhoging geldt vanaf 1 januari tot 1 juli.
 • U krijgt voor de aanvraagperiodes tot juli 2021 loonsteun bij 20% of meer omzetverlies.
 • De loonsom mag ten opzichte van juni 2020 dalen met 10% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
 • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, wordt uw NOW-compensatie niet verlaagd. U bent verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met UWV om uw werknemers te begeleiden.

De aanvraag voor de periode van januari tot en met maart is gesloten. Lees meer over de NOW aanvragen. voor de periode van 1 april tot 1 juli.

Financiële regelingen in de grensstreek

Woont of werkt u over de grens? Lees welke regelingen er zijn voor ondernemers in de grensstreek op KVK.nl.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Kunt u met moeite uw noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) betalen? Dan kan de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u helpen. Woonkosten zijn bijvoorbeeld huur of hypotheek, gemeentelijke belastingen en elektriciteit, gas en water. U kunt de TONK met terugwerkende kracht krijgen van 1 januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden. U kunt de TONK aanvragen bij uw gemeente.

Uw gemeente mag zelf bepalen hoe hoog uw vermogen mag zijn. Ook kan uw gemeente aanvullende voorwaarden stellen. Check bij uw gemeente wat de voorwaarden zijn en vanaf wanneer u de TONK kunt aanvragen.

Schadefonds coronarellen

Heeft u schade opgelopen door de coronarellen tusen 23 januari en 28 januari? En vergoedt uw verzekering de schade niet of niet volledig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC).

Langer bijzonder uitstel aanvragen

U krijgt meer tijd om uw belastingschuld af te lossen. U krijgt 36 maanden de tijd om het volledige bedrag af te lossen. Eerder was de betaaltermijn nog 24 maanden. Voorwaarde is dat u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege corona. U kunt uitstel van betaling of een verlenging aanvragen tot 1 juli 2021. 

Heeft u eerder dit jaar al verlenging gekregen? Dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. U hoeft pas vanaf 1 oktober 2021 te beginnen met betalen.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Voucherfonds voor reisorganisaties

Heeft u niet genoeg geld om klanten te betalen die hun reisvoucher willen inruilen voor geld? Dan kunt u gebruikmaken van het voucherfonds via Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De regeling geldt alleen voor aanbieders van pakketreizen. Lees op de website van Stichting Garantiefonds Reisgelden hoe u gebruikmaakt van het voucherfonds.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing

Er is subsidie beschikbaar om mensen die hun baan verliezen, te helpen om ander werk te vinden. Ook flexwerkers, zzp'ers en zelfstandig ondernemers kunnen hier gebruik van maken. 

Lees meer over subsidie voor omscholing.

Meer steun voor de culturele sector

De culturele sector krijgt extra steun bovenop de algemene steunregelingen. Heeft u een onderneming in de cultuursector? En zoekt u financiering voor nieuwe producties, programma’s, projecten of producten? Dan kunt u mogelijk de Cultuur Opstart Lening aanvragen.

U kunt ook een beroep doen op de algemene steunregelingen voor ondernemers.

Lees meer over de extra steun voor de culturele sector op Rijksoverheid.nl.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

KVK Coronaloket

https://www.kvk.nl/corona/

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl

Forums: