Ondernemersklankbord

Diversiteit en inclusie op werk

Bedrijven met diversiteit op de werkvloer presteren beter. Lees wat u moet en kunt doen voor meer diversiteit in uw bedrijf.

Diversiteit op de werkvloer is goed voor uw werknemers. En daarmee voor uw bedrijf. Werknemers zijn creatiever, productiever en hebben meer werkplezier. Dat blijkt uit onderzoek. Lees wat u kunt doen om diversiteit te stimuleren. En welke subsidies er zijn om inclusiever te ondernemen.

Wat is diversiteit en inclusie?

Diversiteit gaat om de verschillen tussen mensen. Zoals geslacht, leeftijd, taal, huidskleur, arbeidsbeperking, seksuele geaardheid, religie en culturele achtergrond.

Inclusie gaat over het omgaan met deze verschillen. Als u inclusief onderneemt dan betekent dat, dat iedereen mee kan doen. Ondanks de verschillen.

Lees meer over de betekenis van diversiteit en inclusie, en waarom het belangrijk is op KVK.nl.

Wetten rondom diversiteit en inclusie

U moet uw werknemers hetzelfde behandelen. Zo mag u ze niet discrimineren en u moet uw medewerkers op dezelfde manier belonen. Ook mag u geen mensen ontmoedigen om op een vacature te reageren. Zorg voor een gelijke behandeling tijdens de sollicitatie.

Om diversiteit en inclusie op de werkvloer aan te moedigen, zijn er een aantal wetten.

Participatiewet en banenafspraak

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking of ziekte meer kans krijgen om een baan te vinden. Heeft u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u ondersteuning krijgen van de overheid. Bijvoorbeeld hulp bij het aanpassen van een werkplek en begeleiding op de werkvloer.

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan geldt de banenafspraak. U moet dan mensen met een arbeidsbeperking aannemen.

Lees meer over de Participatiewet en banenafspraak.

Meer vrouwen in topfuncties

Sinds januari 2022 zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht om te zorgen voor een betere verdeling tussen mannen en vrouwen in topfuncties. Zo moet minimaal 1 op de 3 leden van de raad van commissarissen (rvc) vrouw zijn. En u moet een plan maken om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen.

Lees meer over de wetswijziging voor meer vrouwen in topfuncties.

Loonkosten verlagen met subsidies en tegemoetkomingen

Voor bepaalde werknemers kunt u subsidies en tegemoetkomingen ontvangen. Zo verlaagt u de loonkosten. Als u iemand met een uitkering aanneemt die onder de banenafspraak valt, kunt u bijvoorbeeld loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen. Zoals voor oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking.

Voor werknemers die onder de Participatiewet vallen, kunt u bovendien loonkostensubsidie aanvragen via uw gemeente. Of vraag loondispensatie aan bij UWV voor werknemers met een Wajong-uitkering, wanneer zij minder presteren dan andere werknemers.

Lees meer over subsidies en tegemoetkomingen voor loonkosten.

Arboregels voor specifieke werknemers

U bent verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat alle werknemers hun werk kunnen doen, zijn er voor sommige werknemers speciale regels die zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Houd bijvoorbeeld rekening met wat een oudere werknemer aankan. Of pas de werkplek aan voor een werknemer met een beperking.

Bekijk de arboregels voor specifieke werknemers.

Vraag subsidie aan voor werkplekaanpassing

Past u de werkplek aan voor een zieke medewerker of een medewerker met een handicap? Dan kunt u hier een vergoeding voor krijgen. Voorbeelden van aanpassingen zijn een traplift, of een aangepast bureau of toilet.

Lees meer over subsidie voor aanpassing op de werkplek.

Bied een proefplaatsing aan

U kunt een onbetaalde proefplaatsing aanbieden aan iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De kandidaat behoudt dan zijn uitkering, maar gaat bij uw bedrijf aan het werk. Bent u tevreden over de proefplaatsing? Dan kunt u de kandidaat zonder verdere proeftijd in dienst nemen.

Voorwaarde is dat u de bedoeling heeft om de werknemer daarna een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. UWV moet toestemming geven voor een proefplaatsing.

Lees meer over de voorwaarden voor een proefplaatsing.

Begeleiding door een jobcoach

Heeft u een werknemer met een handicap of in proefplaatsing? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een interne jobcoach. Een jobcoach begeleidt de werknemer en geeft bijvoorbeeld persoonlijke training.

Lees meer over begeleiding door een jobcoach.

Inzicht in de culturele diversiteit in uw bedrijf

De overheid moedigt culturele diversiteit op de werkvloer aan. Wilt u meer weten over de culturele diversiteit binnen uw bedrijf? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Barometer Culturele Diversiteit ontwikkeld om dit te meten. En om de culturele diversiteit te vergelijken met landelijke of regionale cijfers.

De barometer is alleen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Dit is om de privacy van werknemers te beschermen. Lees meer over de Barometer Culturele Diversiteit.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/