Ondernemersklankbord

Duurzaam inkopen

Bij duurzaam inkopen let u naast prijs en kwaliteit ook op de gevolgen voor mens en milieu. Lees over duurzaam inkopen.

Bij duurzaam inkopen kijkt u niet alleen naar de prijs, kwaliteit en levertijd van producten en diensten. U let ook op de gevolgen voor mens en milieu. Vooral als u werkt met buitenlandse toeleveranciers. Voorkom risico’s die uw product of bedrijf kunnen schaden.

Bedenk welke duurzame thema's voor u belangrijk zijn

Duurzaam inkopen, of maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), is voor elke onderneming anders. Bedenk welke duurzame thema’s voor uw bedrijf het belangrijkst zijn. Dat bepaalt welke eisen u stelt aan de producten of diensten van uw toeleverancier.

Voorkom risico’s bij uw inkopen

Koopt u producten in het buitenland? Dan is het belangrijk om te weten wat de herkomst van een product is. De productie kan namelijk in een ander land plaatsvinden dan in het land van uw leverancier. En onder andere omstandigheden dan in Nederland. Denk aan slechte arbeidsomstandigheden, corruptie of discriminatie. Voorkom risico’s die uw product of bedrijf kunnen schaden. Lees hoe u verantwoord zakendoet op buitenlandse markten op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Krijg grip op grondstoffen

Grondstoffen die onmisbaar zijn voor uw productie kunnen ineens een stuk duurder of slecht leverbaar zijn. Dat kan een risico zijn voor uw bedrijf.  Met de Grondstoffenscanner van RVO ziet u welke grondstoffen u gebruikt en hoe u de risico's op bijvoorbeeld schaarste verkleint. 

Ken uw keten

Klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu. Internationaal ligt dat vast in de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). U bent verantwoordelijk voor de hele keten van uw product of dienst. De overheid verlangt van u dat u MVO-risico’s in de hele keten in kaart brengt, voorkomt en vermindert. Dat heet ‘due diligence’ of ‘MVO-risicomanagement’. Lees meer over uw ketenverantwoordelijkheid.

Gebruik de MVO Risico Checker

Gebruik de Risico Checker van MVO Nederland om erachter te komen welke internationale MVO-risico's u loopt met uw handelsactiviteiten. En lees wat u kunt doen om de risico's te beperken.

Houd rekening met corruptie in het buitenland

Als u zakendoet met het buitenland kunt u te maken krijgen met omkopingspraktijken of corruptie. De OESO-richtlijn over corruptie is de enige die niet vrijwillig is. Corruptie is namelijk strafbaar voor de Nederlandse wet. Ook als de corrupte handelingen in het buitenland plaatsvinden. Lees wat u kunt doen om moeilijke situaties te voorkomen in de brochure Eerlijk zakendoen, zonder corruptie. Bijvoorbeeld door het gebruik van internationale modelcontracten.

Overheid en maatschappelijk verantwoord inkopen

De Rijksoverheid doet aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en geeft daarmee het goede voorbeeld. Ook andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen werken aan MVI. Als u maatschappelijk  verantwoord onderneemt, maakt u een grotere kans op een overheidsopdracht. Lees meer over werken voor de overheid via een aanbesteding

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://www.twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl?herkomst=http%3A//www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/