Ondernemersklankbord

EU-verklaring aanvragen

Een EU-verklaring is soms vereist als u uw bedrijf gaat vestigen in een ander EU-land of daar gaat werken. Hier vraagt u een EU-verklaring aan.

Bent u ondernemer in Nederland en wilt u uw bedrijf vestigen in een ander EU-land? Of gaat u daar opdrachten doen? Dan heeft u soms een vergunning nodig. Om die aan te vragen, moet u misschien (buitenlandse) diploma's hebben. Met een EU-verklaring hoeft dat niet. Lees hoe u een EU-verklaring aanvraagt bij KVK.

Wat is een EU-verklaring?

In de richtlijn 2013/55/EU is het vrije verkeer van werknemers en diensten binnen de EU-landen vastgelegd. U mag hierdoor een bedrijf beginnen en werken in een ander EU-land. Er kunnen per land wel bepaalde eisen gelden voor vergunningen en diploma’s. De eisen voor diploma’s zijn vaak anders dan in Nederland. Met een EU-verklaring hoeft u niet aan die eisen te voldoen. De EU-verklaring vervangt dan het diploma.

Werknemers of ondernemers uit een ander EU-land hebben in Nederland geen EU-verklaring nodig. Die mogen hier bijvoorbeeld werken en ondernemen zonder werkvergunning.

Check welke diploma’s u nodig heeft

Controleer welke (diploma)eisen er gelden voor uw beroep in een EU-land. Dat leest u op de website van de EU via de ‘Regulated Professions Database’. In deze database kunt u zoeken op beroep en land.

EU-verklaring aanvragen

U vraagt de EU-verklaring aan bij KVK per e-mail. Bij de beoordeling van een aanvraag kijkt KVK naar:

  • de werkzaamheden die u gaat doen
  • uw afgeronde opleidingen
  • uw werkervaring
  • het land van bestemming

De aanvraag kost € 87,85. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling EU-verklaringen van KVK. Download het aanvraagformulier (pdf) en stuur deze via de e-mail naar: eu-verklaringen@kvk.nl.

Ervaringsverklaring aanvragen

Komt u niet in aanmerking voor een EU-verklaring omdat u een vrij beroep (niet gereglementeerd beroep) heeft? Dan kan een EU-land soms om een verklaring van uw werkervaring vragen. Ook die vraagt u via e-mail aan bij KVK. De aanvraag kost € 87,85. 

Check de lokale wetten en regels voor bedrijfsvestiging

In alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER: alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) mag u een bedrijf of dochteronderneming oprichten. De voorwaarden verschillen per land. Alle EU-landen hebben een Point of Single Contact website. Dit is een online contactpunt van de overheid voor ondernemers. U leest er bijvoorbeeld informatie over vergunningen en u kunt er veel online regelen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/