Ondernemersklankbord

Financier uw bedrijf in zwaar weer

U merkt dat het allemaal wat minder gaat met uw bedrijf. Lees hier over financieren als uw bedrijf in zwaar weer zit.

U merkt dat het minder gaat met uw bedrijf. U komt in zwaar weer terecht en kunt geen rekeningen meer betalen of investeringen doen. Een tijdige aanpak kan erger voorkomen. Lees hoe u zich voorbereidt op de aanpak van zwaar weer in uw bedrijf en hoe u dit financiert.  

Hoe bereidt u zich voor op de aanpak van uw bedrijf in zwaar weer?

Hoewel u misschien al aanvoelt hoe het met uw bedrijf gaat, spreken harde cijfers de echte waarheid. Om snel en duidelijk inzicht te krijgen in de actuele situatie is een up to date administratie belangrijk. Misschien heeft u ook een jaarprognose beschikbaar over omzet en afzet. Wat zijn de ‘unique selling points’ van uw product of onderneming? Met andere woorden, waarmee onderscheidt u zich van uw concurrentie? En weet u eigenlijk - uit onderzoek - wat uw klant van u verwacht? Een extern adviseur zal met andere ogen naar uw bedrijf kijken dan u dat zelf doet. Dat kan confronterend zijn, maar het is toch goed om eens met andere ogen in die spiegel mee te kijken en zo te onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Hierbij komen ook de kwaliteiten van de ondernemer en het management aan bod. 

Hoe financiert u de aanpak van uw onderneming in zwaar weer?

Net als niet alles is in geld is uit te drukken is ook zeker niet alles financierbaar. Soms is financiering ook niet de oplossing. Een extern adviseur kan u helpen met het beoordelen van de marktmogelijkheden van uw product, de beoordeling van uw financiële structuur en de levensvatbaarheid van uw onderneming. Wellicht zijn de marktmogelijkheden onvoldoende en is een nadere bezinning op het productenpalet noodzakelijk. Als er voldoende perspectief aanwezig lijkt kan een gerichte marketingcampagne helpen uw product hernieuwd onder de aandacht brengen. De financiële situatie van het bedrijf moet hierbij natuurlijk wel mogelijkheden tot een doorstart bieden. Soms zijn de hiervoor benodigde middelen uit het eigen bedrijf vrij te maken. 

Is een externe financiële impuls noodzakelijk, dan is herfinanciering van bestaande kredieten een van de mogelijkheden. Dit kan via een bank of via een van de alternatieve financieringsbronnen. Ook het Besluit bijstandverlening zelfstandigen kan onder voorwaarden toegepast worden. Soms is de bestaande schuldenlast gewoon te groot. Ondanks een in de kern gezonde bedrijfsvoering is de rente en aflossing niet op te brengen. Een sanering van schulden zou dan in het belang kunnen zijn van iedereen die bij de onderneming betrokken is, ook de schuldeisers! Voor natuurlijke personen is een schuldsanering vaak een betere oplossing dan een faillissement. Het Stroomschema Schulden geeft u een overzicht van de schuldenregelingen.

Wie kan u helpen?

Heeft u behoefte om met iemand over uw situatie te sparren? Neem contact op met de adviseurs van de Financieringsdesk van de Kamer van Koophandel. Zij denken met u mee en schakelen waar nodig naar andere organisaties, zoals bijvoorbeeld:

  • Ondernemersklankbord (OKB), een landelijk netwerk van ervaren oud-ondernemers en –specialisten die u helpen om kritisch naar bedrijf en bedrijfsvoering te kijken. De adviseurs werken op vrijwillige basis en vragen u donateur te worden van de stichting Ondernemersklankbord. Let op: in verband met de coronacrisis stelt OKB haar diensten momenteel gratis beschikbaar.
  • MKB Doorgaan, een landelijke organisatie die hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, om hun bedrijf gezond te houden. Een – eerste – informerend gesprek is kosteloos.
  • De gemeenten voeren het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Deze regeling kan u ondersteuning bieden via een lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Naast bovengenoemde organisaties kan ook uw accountant of boekhouder met u meedenken over welke opties u heeft.

Stappenplan Pak schulden aan

Heeft u problematische schulden? Praat erover en kom zo snel mogelijk in actie. Bekijk het stappenplan schulden op KVK.nl.

Tips

  • Probeer uw boekhouding altijd up to date te houden. Het geeft u inzicht in de prestatie van het product en het bedrijf.
  • Houd uw debiteurenbeheer nog eens goed tegen het licht. Optimaliseer de processen. Bijvoorbeeld door een ontvangstbevestiging te vragen en de status van de verwerking/goedkeuring van facturen na te gaan vóórdat de betalingstermijn is verstreken.
  • De tijd is uw grootste vijand. Zet vroeg genoeg de nodige stappen en wacht niet tot er stappen voor u gezet worden doordat de bank uw krediet opeist of er beslag gelegd wordt door een leverancier. Blijf zelf aan het roer van uw bedrijf staan.
  • Kunt u het loon van uw medewerkers niet betalen? Meld de betalingsonmacht bij UWV.
  • Doe altijd op tijd uw belastingaangiften. Als u niet kunt betalen, meld dan uw betalingsonmacht voor belastingen en premies. Hiermee voorkomt u dat de belastingdienst een aanslag stuurt met daarin een schatting van een te betalen belastingbedrag plus een boete. 
  • Doorloop de KVK Zwaar Weer Routewijzer. Na beantwoorden van een paar vragen, komt u bij een stappenplan dat past bij uw situatie.

Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Bent u mkb-ondernemer of zzp’er en levert u diensten of producten aan grote bedrijven? Als u niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald krijgt, dan kunt u dit anoniem melden bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hiermee wil de overheid zicht krijgen op hoe vaak grootbedrijven de afgesproken betaaltermijnen aan het mkb niet naleven.

Feiten en cijfers: hoeveel ondernemers ervaren financiële belemmeringen?

De grafiek toont het percentage ondernemers per bedrijfstak dat aangeeft dat hun bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door financiële oorzaken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK Financieringsdesk

Telefoonnummer(s):

KVK Financieringsdesk

0800-1014

Links:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl

Forums:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact