Ondernemersklankbord

Financiering uit eigen bedrijf

Werkkapitaal nodig? Kijk binnen uw eigen onderneming naar mogelijkheden. Lees hier over financiering uit eigen bedrijf.

U heeft financiering nodig voor uw bedrijf. Voordat u mogelijkheden buiten uw bedrijf gaat onderzoeken, is het verstandig om naar de mogelijkheden binnen uw bedrijf te kijken. Denk bijvoorbeeld aan het efficiënter maken van uw voorraadbeheer. Of het verbeteren van uw bedrijfsvoering. 

Werkkapitaal

U kunt op een bepaald moment meer werkkapitaal nodig hebben. Werkkapitaal is geld voor bijvoorbeeld voorraden, debiteuren of langere projecten waarvoor u nog geen factuur kunt sturen maar wel kosten maakt (onderhanden werk). U kunt deze financiering aanvragen bij partijen buiten uw bedrijf. Zoals een bank of investeerder. Of u bekijkt de mogelijkheden binnen uw eigen bedrijf. Het is in veel gevallen sneller en goedkoper om de financiering binnen uw bedrijf vrij te maken, dan wanneer u de financiering buiten uw bedrijf aanvraagt.

Bekijk ook uw fiscale mogelijkheden.

Eigen geld of middelen

Heeft u eigen geld of bezit u goederen, bedrijfsmiddelen of een pand? U kunt een deel van dit eigen vermogen gebruiken voor de financiering van uw bedrijf. Daarnaast kunt u bestaande aandeelhouders aanspreken om hun investering uit te breiden.

Geldbronnen in uw bedrijf 

Er zijn daarnaast nog andere mogelijkheden om geld vrij te maken uit uw bedrijf. Lees verder over:

Wilt u meer weten over geldzaken in uw bedrijf? Bekijk hoe de KVK Financieringsdesk u kan helpen.  

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK Financieringsdesk

Telefoonnummer(s):

KVK Financieringsdesk

0800-1014

Links:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl

Forums:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact