Ondernemersklankbord

Fiscale reserves

Fiscale reserves mag u aftrekken van uw winst. Op deze pagina leest u meer over 3 belangrijke fiscale reserves.

Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van uw winst. Er waren al 3 belangrijke fiscale reserves. Door de coronacrisis is er een vierde bij gekomen.

Coronareserve in de vennootschapsbelasting

Verwacht u in 2020 een verlies vanwege de coronacrisis? Dan mag u dat verlies al in de aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2019 verrekenen. Dat doet u door een fiscale coronareserve te vormen. Dat kan helpen om er voor te zorgen dat u voldoende geld in kas houdt. Op de pagina over belastingmaatregelen op belastingdienst.nl staat meer informatie bij 'Verliesverrekening met fiscale coronareserve'.

Herinvesteringsreserve

Door deze reserve kunt u een nieuw bedrijfsmiddel kopen als u het oude heeft verkocht. U heeft daarvoor fiscaal gespaard. U hoeft namelijk niet meteen belasting te betalen als u winst maakt bij de verkoop van het bedrijfsmiddel. Om gebruik te maken van deze reserve moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Egalisatiereserve

Bij de egalisatiereserve zet u bedragen opzij voor kosten die eens in de zoveel jaar moet maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om groot onderhoud aan uw bedrijfspanden of mogelijke uitgaven in de toekomst, zoals een milieuverontreiniging. Dit zijn vaak hoge kosten. U mag geen egalisatiereserve vormen voor jaarlijks terugkerende uitgaven of om een bedrijfsmiddel te kopen.

Oudedagsreserve

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan mag u ieder jaar een deel van uw winst reserveren voor uw pensioen. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Maar dat betekent niet dat u daadwerkelijk geld opzij zet. Het is een boekhoudkundige reservering van een deel van de winst. Deze reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u dus op de korte termijn een voordeel op. U moet er wel rekening mee houden dat u later wel belasting moet betalen over de reservering. Ook als het geld er niet meer is.

Deze content is geplaats door:

Contact:

BelastingTelefoon
https://twitter.com/BDzakelijk

Telefoonnummer(s):

BelastingTelefoon

0800-0543

Links:

BelastingTelefoon

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/belastingtelefoon_bellen

Forums: