Ondernemersklankbord

Fiscale reserves

Fiscale reserves mag u aftrekken van uw winst. Bekijk welke fiscale reserves er zijn en hoe u die kunt gebruiken.

Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van uw winst. Er zijn 3 belangrijke fiscale reserves.

Herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel

Verkoopt u een bedrijfsmiddel en maakt u daar winst mee? Of krijgt u een vergoeding voor een verloren of beschadigd bedrijfsmiddel? Dan mag u de winst opnemen in de herinvesteringsreserve. U hoeft op dat moment geen belasting te betalen over de winst. De belangrijkste voorwaarde is dat u wel van plan moet zijn om van dat geld een ander bedrijfsmiddel te kopen.

Let op!

Herinvesteert u het bedrag niet, dan betaalt u later alsnog belasting over de opzij gezette winst.

Egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven

Maakt u eens in de zoveel jaar hoge kosten voor uw onderneming? Bijvoorbeeld voor het onderhoud van uw pand. Dan kunt u gebruikmaken van een egalisatiereserve. U schrijft dan een bepaald bedrag af van uw fiscale winst, zonder dat u het geld al echt heeft uitgegeven. Zo bent u voorbereid op de kosten die u in de toekomst gaat maken. In het jaar dat u de uitgave echt doet, heft u de egalisatiereserve op. Zo zijn de kosten voor de belasting verdeeld over meerdere jaren. En heeft u niet een erg grote kostenpost in een enkel jaar.

Let op!

U mag de egalisatiereserve niet gebruiken voor jaarlijks terugkerende uitgaven of om een bedrijfsmiddel te kopen.

Oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting (tot en met 2022)

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan mocht u ieder jaar een deel van uw winst reserveren voor uw pensioen. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Per 1 januari 2023 is de oudedagsreserve afgeschaft. U kunt de opgebouwde oudedagsreserve onderbrengen in een ander pensioenproduct. Of u laat de opgebouwde oudedagsreserve staan.

Deze content is geplaats door:

Contact:

BelastingTelefoon
https://twitter.com/BDzakelijk

Telefoonnummer(s):

BelastingTelefoon

0800-0543

Links:

BelastingTelefoon

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/belastingtelefoon_bellen

Forums: