Ondernemersklankbord

Goederen importeren uit een land buiten de EU

U gaat goederen importeren van buiten de EU. Lees waarmee u te maken krijgt. Bijvoorbeeld invoerrechten, btw en producteisen.

Als u goederen uit een land buiten de Europese Unie (EU) importeert, moet u aangifte doen bij de Douane. En u betaalt meestal invoerrechten. Ook betaalt u btw en soms accijns, verbruiksbelasting en overige heffingen. Check altijd aan welke regels en eisen uw product moet voldoen.

Doe invoeraangifte bij de Douane

Als u goederen van buiten de EU importeert, moet u invoeraangifte doen bij de Douane. U betaalt dan belastingen en invoerrechten. Hiermee brengt u de goederen in het vrije verkeer van de EU.

De douaneaangifte gebeurt digitaal. Meestal doet een vervoerder of een douanevertegenwoordiger dit voor u. Maar u mag ook zelf aangifte doen. Dit regelt u via de Nationale Helpdesk Douane. U heeft hiervoor altijd een EORI-nummer nodig.

Gebruik het Gebruikstarief (DTV) voor uw goederencodes 

Bij de aangifte vraagt de Douane om goederencodes. Bijvoorbeeld de HS-code van uw product. Dit is een code die douanes wereldwijd gebruiken om producten in te delen.

In het Gebruikstarief(DTV) vindt u per goederencode:

  • een omschrijving van de goederen
  • de invoerrechten en andere belastingen die u bij invoer moet betalen
  • andere regels bij invoer

Bereken de invoerrechten bij import

Voor het importeren van goederen betaalt u invoerrechten aan de Douane. De hoogte van de invoerrechten hangt af van de goederencode en het land waaruit u importeert. U hoeft minder of geen invoerrechten te betalen als:

De tarieven voor invoerrechten staan in het Gebruikstarief.

Btw betalen en terugvragen

U betaalt btw aan de Nederlandse Douane als u de goederen van buiten de EU inkoopt. De btw die u betaalt mag u vervolgens bij uw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Maar alleen als u recht heeft op btw-aftrek. U betaalt dan uiteindelijk niets.

Heeft u een vergunning artikel 23? Dan betaalt u de btw niet bij de Nederlandse Douane, maar geeft u deze aan in uw btw-aangifte.

Invoerregeling voor aangeven btw

Importeert u goederen van buiten de EU en levert u die direct aan klanten die geen btw betalen binnen de EU? Dit is bijvoorbeeld zo bij dropshipping. En is de waarde maximaal € 150 per levering? Dan kunt u de invoerregeling gebruiken voor het aangeven van de btw die u moet betalen in de landen waar u levert. U meldt en betaalt dan maandelijks de btw voor alle leveringen in één keer.

Btw terugvragen uit een ander EU-land

Importeert u goederen via een ander EU-land, dan betaalt u de btw in dat land. Doet u daar geen btw-aangifte? Dan kunt u de btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Houd uw administratie goed bij

Koopt u ook goederen uit een EU-land? Maak dan onderscheid tussen niet-EU en EU in uw administratie.

Controleer of u extra heffingen moet betalen

  • Importeert u dranken met alcohol (bier, wijn of sterke drank), tabaksproducten of brandstoffen? Dan moet u accijns betalen.
  • Voor vruchtensappen of andere alcoholvrije dranken betaalt u verbruiksbelasting.

U betaalt de accijns en verbruiksbelasting aan de Douane.

Soms moet u bij de invoer van goederen nog andere heffingen betalen. Bijvoorbeeld:

De EU heeft ook antidumpingheffingen. Dit zijn heffingen om te voorkomen dat producten op de Europese markt komen tegen heel lage prijzen.

Heeft u een invoervergunning nodig?

Voor sommige producten gelden strenge regels voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Als u deze producten wilt importeren, heeft u een invoervergunning of invoercertificaat nodig. Of u moet zichzelf registreren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • bloemen
  • planten
  • diervoeders
  • geneesmiddelen

In het handboek VGEM van de Douane staat voor welke producten u een vergunning of certificaat nodig heeft.

Check de producteisen

U krijgt te maken met wetten en regels als u in Nederland producten uit het buitenland wilt verkopen. Een product moet veilig en bruikbaar zijn voor het op de markt komt. In de Warenwet staan algemene regels over de veiligheid van uw producten. Daarnaast moet u zich houden aan VGEM-regels.

Controleer altijd wat de Europese producteisen zijn.

Ongeoorloofde parallelimport

Bij parallelimport importeert u producten van een geregistreerd merk zonder toestemming van de eigenaar van het merk (merkhouder). Dit is verboden als u deze producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) importeert (ongeoorloofde parallelimport).

Internationale betalingen

Betaalt u uw leverancier in een andere munt dan de euro? Dan loopt u valutarisico. Het buitenlandse geld kan bijvoorbeeld minder waard worden. Vraag uw bank naar de voorwaarden, risico's en kosten die horen bij de verschillende internationale betaalmethoden.

Tips bij importeren

Feiten en cijfers: hoeveel importeert Nederland?

De grafiek toont de invoerwaarde van goederen uit niet EU-landen per maand.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/