Ondernemersklankbord

Incoterms® leveringsvoorwaarden gebruiken voor vervoer

ICC Incoterms® zijn standaard internationale afspraken over goederentransport. Lees hier meer over Incoterms.

De ICC Incoterms® zijn gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden die u met uw klanten en leveranciers kunt afspreken. Dit zijn regels waarmee u wereldwijd afspraken maakt over transport, kosten en schade tijdens het vervoer. 

Wat zijn Incoterms®?

Om media op deze website te kunnen weergeven moet u marketing cookies toestaan Zelf instellen

Incoterms® zijn internationale standaardafspraken tussen koper en verkoper over het transport van producten. De Incoterms® regelen bijvoorbeeld wie het risico draagt van verlies of schade aan goederen tijdens transport. De International Chamber of Commerce (ICC) heeft de Incoterms® opgesteld en herziet de afspraken elke 10 jaar. De laatste versie is van 2020.

Waarom Incoterms® gebruiken?

Met ICC Incoterms® maakt u duidelijke afspraken met uw zakenpartner. Zo voorkomt u financiële schade, zoals een verzekeringsclaim of een te lage winstmarge.

Wat regelt u met ICC Incoterms®?

 • Wie het transport verzorgt en tot waar.
 • Wanneer het risico van verlies of schade aan goederen overgaat van de verkoper op de koper.
 • Wie de transportverzekering regelt.
 • Wie verantwoordelijk is voor eventuele in- en uitvoerdocumenten.
 • Wie de transportkosten en bijkomende kosten betaalt, zoals voor laden en lossen, en verpakken.

Wat regelt u niet met ICC Incoterms®?

 • Prijsafspraken en betalingsvoorwaarden.
 • Garanties of afhandeling bij wanprestatie.
 • Wanneer het eigendom van de goederen overgaat van de verkoper op de koper.

Alle ICC Incoterms® 2020 op een rij

ICC Incoterms® 2020 kent 11 leveringsvoorwaarden (Incoterms®-regels). 4 daarvan zijn speciaal bedoeld voor transport over water. De andere 7 gelden voor alle soorten transport (multimodaal transport).

De afgesproken locaties kunnen bij Incoterms® sterk verschillen. Koper en verkoper kunnen bijvoorbeeld een locatie direct na aankomst in het bestemmingsland afspreken. Of een locatie centraal gelegen in het bestemmingsland. In dat geval moet de verkoper het natransport naar de centraal gelegen locatie regelen in het bestemmingsland. Om het verschil uit te leggen, staan bij sommige Incoterms® 2 varianten.

Schuif met de grijze balk om de hele afbeelding te zien.

Geschikt voor alle transportvormen (weg, water, lucht, spoor)

Alleen voor scheepvaart en binnenwaterentransport

Hoe kies ik een Incoterms®-regel?

Welke Incoterms®-regel u nodig heeft, hangt af van het soort vervoer en de wensen van u en uw zakelijke klant, zoals:

 • Vindt het vervoer alleen over water plaats of ook over land, via de lucht of het spoor?
 • Wilt u extra service geven of uw verplichtingen zo klein mogelijk houden?
 • Heeft u het netwerk en de kennis om transport en douaneformaliteiten in andere landen te regelen?

Hoe Incoterms® gebruiken

 • Gebruik een Incoterms®-regel die past bij het vervoer. Sommige Incoterms® zijn namelijk alleen bedoeld voor vervoer over water.
 • Werk bij voorkeur met de nieuwste versie van de ICC Incoterms®, namelijk Incoterms® 2020.
 • Leg de afgesproken Incoterms®-regel bij voorkeur vast in een koopcontract en/of uw algemene voorwaarden. Zorg dat uw klant de voorwaarden kent.

Dit overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met HAN University of Applied Sciences.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/