Ondernemersklankbord

Inkomstenbelasting (ib) en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wanneer moet u inkomstenbelasting en een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen? Bekijk de voorwaarden.

Wanneer moet u inkomstenbelasting en een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen? Bekijk de voorwaarden.

Als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting, betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming.

U kunt de OndernemersCheck doen om te zien of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als u uw onderneming bij KVK inschrijft, beoordeelt de Belastingdienst of u ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Als dat zo is, dan moet u aangifte doen als ondernemer.

De inkomstenbelasting is verdeeld in 3 groepen (boxen) met verschillende tarieven:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

De winst uit uw onderneming is een onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (box 1).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

U betaalt als ondernemer of freelancer een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor uw ziektekostenverzekering aan de overheid. De Zvw-premie komt bovenop de premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage. U betaalt de bijdrage Zvw via een aanslag. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan krijgt u zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten.

Aangifte doen als ondernemer

Als zelfstandig ondernemer moet u jaarlijks vóór 1 mei digitaal aangifte doen.

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u de jaaropgaaf loon ruim vóór 1 april aan uw personeel geven. Uw personeel kan dan op tijd aangifte inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/