Ondernemersklankbord

Inspectie van geleverde goederen

Laat importgoederen voor transport controleren (pre-shipment inspectie). U weet dan vooraf of ze voldoen aan de kwaliteitseisen.

Wilt u er zeker zijn dat uw in het buitenland bestelde goederen voldoen aan de afspraken? Dan is het verstandig uw bestellingen voor het transport te laten inspecteren. Ook een transportverzekering helpt u bij het indekken tegen schade.

Plicht tot inspectie en betaling

U koopt bij een buitenlandse leverancier goederen, maar na levering blijken de producten niet in orde. Als koper heeft u, volgens het Weens Koopverdrag, de plicht de goederen na ontvangst op juistheid te controleren en bij gebreken zo snel mogelijk bezwaar te maken. Maar dit wil niet zeggen dat de leverancier hier snel op reageert en de goederen vervangt of repareert. Vindt u dat de goederen niet voldoen aan uw eisen? Dan bent u nog niet ontslagen van uw plicht tot betaling.

Het Weens Koopverdrag stelt bijvoorbeeld dat het bij vervanging van gebrekkige zaken moet gaan om een 'wezenlijke tekortkoming'. Het Weens Koopverdrag is automatisch van toepassing als er bij roerende zaken sprake is van een koopovereenkomst tussen koper en verkoper die beiden gevestigd zijn in een verdragsland. Ook als een nationaal recht van een verdragsland van toepassing is op de overeenkomst. Het verdrag geldt niet bij overeenkomsten met consumenten, koop van onroerende zaken en het verlenen van diensten. Wilt u het Weens Koopverdrag uitsluiten? Vermeld dit dan in de koopovereenkomst.

Pre-shipment inspectie

Wilt u zeker weten dat de zending aan uw eisen voldoet? Laat dan een inspectiebedrijf vooraf een controle uitvoeren. U geeft bijvoorbeeld afspraken of monsters mee en vraagt of de inspecteurs toezien of de goederen hieraan voldoen. Een onafhankelijk inspectiebedrijf voert de controle uit en stelt een rapport op. Vindt betaling plaats met een Letter of Credit? Dan kunt u dit rapport ook laten bijvoegen bij de handelsdocumenten die u van uw buitenlandse leverancier wilt ontvangen.

Transportverzekering

Het is verstandig om een transportverzekering af te sluiten. Zo dekt u zich in tegen schade, diefstal of verlies van uw goederen tijdens het transport.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/