Ondernemersklankbord

Invoering Omgevingswet: wat betekent dit voor u?

Vanaf 2024 is er één loket om vergunningen te checken en aan te vragen. Lees wat u moet weten.

In de Omgevingswet komen 26 wetten samen in één nieuwe wet. Hierdoor wordt het makkelijker om vergunningen voor uw bedrijf aan te vragen. Bijvoorbeeld voor een bouwproject. De Omgevingswet gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2024. Vanaf dan is er één loket waarin u kunt checken of u een vergunning nodig heeft voor uw plan.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet voor ruimtelijke ontwikkeling. 26 bestaande wetten worden vervangen door de nieuwe wet. Zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Crisis- en herstelwet. De Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij verdwijnen.

U krijgt te maken met de Omgevingswet als u iets wilt veranderen in de ‘fysieke omgeving’.  Bijvoorbeeld als u een bouwproject wilt beginnen. Of als u de garage wilt ombouwen tot bedrijfsruimte. Of als u een museum met café wilt beginnen in een oude molen.

Bestaande vergunningen blijven geldig als de nieuwe wet ingaat.

Informatiepunt Omgevingswet

Bekijk de animatie over de Omgevingswet op iplo.nl, het Informatiepunt Leefomgeving. Of lees alle informatie over de regelgeving als de Omgevingswet is ingegaan.

Vergunningen aanvragen op één plek

Als de Omgevingswet is ingegaan, kunt u makkelijker en sneller vergunningen aanvragen. U doet één aanvraag bij één loket en u krijgt één besluit. En uw aanvraag wordt in de meeste gevallen sneller behandeld: in 8 weken in plaats van 26 weken.

Voor sommige projecten geldt een ‘uitgebreide procedure’. Bijvoorbeeld als u een verbouwing wilt doen aan een rijksmonument. U krijgt dan binnen 6 maanden een besluit.

Het nieuwe Omgevingsloket

Of u een vergunning nodig heeft kunt u straks controleren in het nieuwe Omgevingsloket. Dat wordt onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Elke gemeente is op het DSO aangesloten als de wet ingaat. In dit digitale loket kunt u:

  • de regels per locatie opzoeken
  • controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen
  • vergunningen aanvragen of meldingen doen
  • informatie kunt opzoeken over de kwaliteit van de leefomgeving (deze mogelijkheid wordt later aan het loket toegevoegd)

Oefenen met het nieuwe Omgevingsloket

Op iplo.nl kunt u alvast het nieuwe loket uitproberen met voorbeelden

Zelf onderzoek doen voor uw aanvraag

Als u een vergunning wilt aanvragen, mag u zelf ook onderzoek doen. Het kan dat uw idee invloed heeft op omwonenden of bedrijven in de directe omgeving. U neemt dan zelf contact op met deze mensen. En u vraagt wat ze van uw plan vinden. Bij de aanvraag van een vergunning stuurt u de antwoorden mee. Dat heet ‘participatie’.

De aanvraag van de vergunning gaat vaak makkelijker als er aan participatie is gedaan. Soms is participatie zelfs verplicht. Lees verder over de aanvraagprocedure op kvk.nl.

Nieuwe regeling voor nadeelcompensatie

Heeft uw bedrijf nadeel door de Omgevingswet? Bijvoorbeeld omdat u extra kosten moet maken voor uw bouwproject door een regel in de wet of een vergunning. Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen (nadeelcompensatie). In de nieuwe Omgevingswet komt de regeling waarin staat wanneer de overheid schade moet vergoeden.

Lees wat er verandert voor nadeelcompensatie op iplo.nl.

Omgevingswet lezen

Wilt u lezen wat er in de Omgevingswet (Ow) staat? De belangrijkste regels in de Ow zijn uitgewerkt in 4 besluiten:

  1. Omgevingsbesluit (Ob)
  2. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  3. Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  4. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

In de Omgevingsregeling (Or) komen nog regels over hoe de wet en besluiten moeten worden uitgevoerd.

Bruidsschat Omgevingswet

Door de invoering van de Omgevingswet verhuist een aantal regels van de Rijksoverheid naar gemeenten en waterschappen. Zoals regels over horeca en geur. Dit heet de 'bruidsschat'. De gemeenten en waterschappen gaan die onderwerpen voortaan regelen. De overheid zorgt ervoor dat er eerst tijdelijk regels in het omgevingsplan (gemeenten) en de waterschapsverordening (waterschappen) komen. Zo hebben gemeenten en waterschappen tijd om de nieuwe regels te maken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/