Ondernemersklankbord

Juridische zaken bij internationaal ondernemen

Leg afspraken goed vast als u zakendoet in het buitenland. Zo verkleint u de risico's. Lees hier hoe u dit aanpakt.

Leg afspraken met uw buitenlandse klant of leverancier goed vast. Dat kan bijvoorbeeld in een contract. En in algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden. Dan zijn de rechten en plichten voor iedereen duidelijk.

Afspraken vastleggen in een contract

In een contract legt u de afspraken met uw buitenlandse klant of leverancier vast. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid en het risico bij vervoer. Met een contract maakt u duidelijk wat de rechten en plichten zijn van u en uw zakenpartner. Dat helpt conflicten te voorkomen. En risico’s te verkleinen.

Bekijk waarmee u te maken krijgt bij een contract. En lees hoe u uw buitenlandse zakenpartner controleert, bijvoorbeeld of deze eerlijk zakendoet.

Intentieverklaring

U en uw zakenpartner kunnen tijdens de onderhandelingen een intentieverklaring opstellen. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld de voorwaarden. Als u de intentieverklaring ondertekent, moet u zich houden aan deze afspraken. Anders kan dat financiële gevolgen hebben.

Wat staat in een internationaal contract?

In een internationaal contract zet u onder andere:

  • de beschrijving van uw product of dienst
  • de prijs
  • dat de klant akkoord gaat met het aanbod
  • welk recht geldt
  • welke rechter mag oordelen als er een probleem (geschil) ontstaat. Dat kan per land verschillen.

Vraag advies aan een jurist voor de precieze inhoud van uw contract.

Contract met handelsagent of distribiteur

Afspraken die u met een handelsagent maakt, legt u vast in een agentuurcontract. Afspraken met een distribiteur zet u in een distributiecontract

Gebruik een internationaal modelcontract

Bij de International Chamber of Commerce (ICC) kunt u Engelstalige modelcontracten bestellen als voorbeeld. Dit kost geld. Vraag een jurist om uw eigen contract op te stellen of te beoordelen.

Spreek internationale leveringsvoorwaarden af

Maak afspraken met uw zakenpartner over het vervoer van de goederen. Dit doet u met de internationale leveringsvoorwaarden ICC Incoterms®.

Stel algemene voorwaarden op

Wilt u dat voor al uw offertes en contracten dezelfde regels gelden? Stel dan algemene voorwaarden op. Dit zijn uw voorwaarden die standaard gelden voor bijvoorbeeld betaling, levertijd en garantie. Check of uw algemene voorwaarden ook geldig zijn voor de verkoop van uw product of dienst in het andere land. En zorg voor een vertaling ervan. Stuur uw algemene voorwaarden mee met uw offerte en contract. En verwijs ernaar in deze documenten.

Bescherm uw merk

Voert u producten in die u onder private label laat maken? Registreer uw merk dan. Zo voorkomt u dat anderen uw merknaam misbruiken. Private label betekent dat een ander bedrijf de producten maakt en u ze onder uw eigen merknaam op de markt brengt. Verkoopt u uw producten in het buitenland? Dan kunt u de merknaam van uw eigen product internationaal beschermen.

Parallelimport soms verboden

Importeert u producten van een geregistreerd merk zonder toestemming van de eigenaar van het merk (merkhouder)? Dat heet parallelimport. Dit mag niet als u de producten importeert van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De merkhouder moet u dantoestemming geven.

Producteisen en productaansprakelijkheid

Bekijk de producteisen bij export en import. Ook als u keuringscertificaten heeft. Als er iets mis is met de producten die u op de markt brengt, bent u aansprakelijk (verantwoordelijk) voor de schade die daardoor ontstaat. U kunt dan te maken krijgen met financiële claims. Deze productaansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs. Niet voor handelsagenten.

Bewaak uw intellectueel eigendom bij export

Brengt u een nieuw of uniek product op een buitenlandse markt? Om te zorgen dat anderen dat niet mogen namaken, kunt u uw intellectueel eigendom beschermen als u uw product exporteert. Bekijk in het landenoverzicht op RVO.nl de informatie voor het land waarmee u zakendoet.

Houd u aan de privacywet AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywet die regelt hoe u moet omgaan met persoonsgegevens. Lees hoe u voldoet aan de regels van de AVG.

E-mailserie: Succesvol starten met exporteren

Gaat of wilt u voor het eerst producten exporteren? Meld u aan voor de e-mailserie van KVK ‘Succesvol starten met exporteren’. U ontvangt dan 4 weken lang 2 keer per week een e-mail met praktische informatie en tips. Lees hierin alles over de voorbereiding, het vinden van een buitenlandse klant tot aan de douanezaken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/