Ondernemersklankbord

Kostprijsberekening bij export

Hoeveel exportkosten heeft u en welke verkoopprijs moet u vragen? Een kostprijsberekening maakt dit duidelijk. Kijk hoe een kostprijsberekening maakt.

Een kostprijsberekening helpt bij het bepalen van een goede exportprijs van uw producten. Lees meer over het berekenen van een kostprijs.

Een goede verkoopprijs bepalen

U wilt producten gaan exporteren. Maar hoe bepaalt u een goede verkoopprijs van uw exportproduct? Bij het berekenen van de exportprijs gaat het niet alleen om de kosten van productie, opslag, distributie en levering. Het gaat ook om de kwaliteit van uw product, de plaatsing in de exportmarkt (hoog of laag) en het bepalen van een prijs die past bij de markt (marktconform).

Waarom een kostprijs berekenen?

De exportprijs is een heel belangrijk onderdeel van uw onderhandelingen met de koper. Voordat u prijsafspraken maakt, moet u weten welke kosten u heeft. En rekening houden met de prijzen op de exportmarkt. Zo kunt u uw handelspartner een prijs geven die niet alleen uw kosten dekt, maar waarmee u ook winst maakt en uw product niet uit de (export)markt prijst.

De kostprijs berekenen

Bij het berekenen van de kostprijs houdt u rekening met de productiekosten van de goederen en met de exportkosten. In een kostprijs zitten directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn kosten die bij het product horen. Zoals de inkoop van grondstoffen, productiekosten, afschrijving van machines, transportkosten en verzekeringen. Bij indirecte kosten horen uw vaste bedrijfskosten. Zoals reclamekosten, reiskosten en het salaris voor uw personeel. Bij een kostprijsberekening neemt u al deze kosten op in de kostprijs van uw exportproduct.

Voorbeeld kostprijsberekening

U exporteert 500 handtassen naar Australië. Wat zijn uw kosten en wat is een goede verkoopprijs om er aan te verdienen?

Directe kostprijsberekening
Fabricage- en inkoopkosten à € 20,- per stuk

€ 10.000,00

 
Beladingskosten container, à € 50,- per pallet

€ 250,00

 
Vracht huis tot huis

€ 2.750,00

 
Verkoopwaarde zending

€ 13.000,00

Directe kosten per handtas: € 13.000/500

€ 26,00

Verkoopprijs per handtas

€ 49,95

Winst per handtas

€ 23,95

 
Totale brutowinst (500 handtassen à € 23,95) 

€ 11.975,00

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met vaste bedrijfslasten, zoals de huur van een opslagruimte, autokosten, telefoonkosten, bedrijfsverzekering, gas, water en licht, ondernemersinkomen en rente op leningen. De btw (omzetbelasting) is niet meegenomen in de berekeningen. Bij een totale verkoop van 3.000 handtassen berekent u de indirecte kosten zo:

Vaste lasten per jaar € 61.800,- Indirecte kosten per handtas € 61.800,- / 3.000 = € 20,60

Integrale kostprijsberekening
Directe kosten per handtas  

€ 26,00

Indirecte kosten per handtas  

€ 20,60

Integrale kostprijs per handtas  

€ 46,60

Winstmarge per handtas  

€ 23,95

     
Totale winst (500 handtassen à € 23,95)       € 11.975,00
     
Verkoopprijs per handtas  

€ 70,55

Om de juiste verkoopprijs te berekenen, gaat u uit van een kostprijs waarin u alles meeneemt. Dus directe en indirecte kosten.

E-mailserie: Succesvol starten met exporteren

Gaat of wilt u voor het eerst producten exporteren? Meld u aan voor de e-mailserie van KVK ‘Succesvol starten met exporteren’. U ontvangt dan 4 weken lang 2 keer per week een e-mail met praktische informatie en tips. Lees hierin alles over de voorbereiding, het vinden van een buitenlandse klant tot aan de douanezaken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/