Ondernemersklankbord

Legionella voorkomen

Legionella (veteranenziekte) is een infectie van de luchtwegen. Legionellabacteriën kunnen zich onder meer ontwikkelen in kraanwater, zwembadwater, sproeiwater bij tuincentra en (auto)wasstraten of koelwater in natte koeltorens.

Legionella (veteranenziekte) is een infectie van de luchtwegen. Legionellabacteriën kunnen zich onder meer ontwikkelen in kraanwater, zwembadwater, sproeiwater bij tuincentra en (auto)wasstraten of koelwater in natte koeltorens.

Legionella (veteranenziekte) is een infectie van de luchtwegen. Legionellabacteriën kunnen zich onder meer ontwikkelen in kraanwater, zwembadwater, sproeiwater bij tuincentra en (auto)wasstraten of koelwater in natte koeltorens. Als eigenaar van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kraanwater. U neemt maatregelen zodat de gezondheid van gebruikers niet in gevaar komt.

Bedrijven met een groter risico op legionella

Voor een aantal bedrijven en organisaties gelden strengere regels voor legionellapreventie. Omdat mensen daar een groot risico lopen om legionella te krijgen. Dit zijn:

 • ziekenhuizen
 • zorginstellingen
 • sauna's
 • zwembaden en locaties met (zwem)baden, zoals welness centra en prostitutiebedrijven
 • hotels
 • bungalowparken
 • (mini)campings
 • bed & breakfast met meer dan 5 slaapplaatsen
 • jachthavens
 • benzinestations en wegrestaurants met douches
 • celinrichtingen (gevangenissen en politiebureaus)
 • asielzoekerscentra

Maatregelen tegen legionella

Heeft u een bedrijf of instelling waarvoor strengere regels gelden? Dan moet u maatregelen nemen om legionella te voorkomen.

Risicoanalyse

U moet een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf laten controleren waar in uw bedrijf de legionellabacterie groeit of kan gaan groeien. Deze risicoanalyse moet actueel zijn.

Beheersplan

U moet een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf een legionellabeheersplan laten maken. Hierin staat wat u moet doen om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan. Het beheersplan moet actueel zijn.

Watercontrole

Elk half jaar moet u het water laten controleren op legionella door een erkend monsternemer. Zitten in het watermonster meer legionellabacteriën dan 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l)? Dan moet u maatregelen nemen.

Gaat het om meer dan 1.000 kve/l? Dan moet u dit binnen 48 uur melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Samen met de inspectie en de GGD bespreekt u of en hoe u uw gebruikers informeert.

Logboek bijhouden

U moet in een logboek bijhouden welke maatregelen u wanneer heeft genomen.

Natte koeltorens melden

Gebruikt u een natte koeltoren om uw gebouw of een industrieel proces af te koelen? Dan moet u dat melden bij uw gemeente of de Omgevingsdienst. Koeltorens vernevelen water waardoor legionellabacteriën makkelijk in de lucht terecht komen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: