Ondernemersklankbord

Milieu-investeringsregelingen

Investeert u in bedrijfsmiddelen voor energie of milieu? Dan kunt u belastingvoordeel krijgen met de KIA, de EIA of de MIA/VAMIL. Kijk of u in aanmerking komt.

Als ondernemer kunt u belastingvoordeel krijgen als u milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen koopt. Hoe dat werkt, leest u hier.

Voor wie gelden de regelingen?

U kunt van de investeringsregelingen gebruikmaken als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of als uw bv of nv ondernemer is voor de vennootschapsbelasting.

Welke regelingen zijn er?

Er zijn verschillende regelingen waarmee u belastingvoordeel krijgt als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Als u energiebesparende bedrijfsmiddelen koopt, kunt u misschien gebruikmaken van de EIA. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. De EIA verlaagt uw winst, zodat u minder belasting hoeft te betalen.

De MIA is een subsidie die u kunt krijgen als u milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen koopt. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. De MIA verlaagt u winst, zodat u minder belasting hoeft te betalen.

Met de Vamil mag u zelf kiezen hoe u uw milieuvriendelijke bedrijfsmiddel afschrijft. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. Door sneller af te schrijven wordt uw winst lager en betaalt u minder belasting.

De MIA en de Vamil zijn twee verschillende regelingen, maar u kunt ze samen gebruiken. Er is een lijst met bedrijfsmiddelen waar de MIA voor geldt: de Milieulijst. Voor de Vamil geldt dezelfde lijst.

Deze content is geplaats door:

Contact:

BelastingTelefoon
https://twitter.com/BDzakelijk

Telefoonnummer(s):

BelastingTelefoon

0800-0543

Links:

BelastingTelefoon

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/belastingtelefoon_bellen

Forums: