Ondernemersklankbord

Officiële feestdagen en wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen

Kijk als werkgever hoe het zit met wettelijke vakantiedagen opbouwen, vakantie-uren uitbetalen, vakantiedagen bij nulurencontract, en verlof en feestdagen.

Uw werknemers hebben recht op vakantiedagen. Elke maand bouwen zij hier verlof voor op. U betaalt uw werknemers door als zij vrije dagen hebben. De precieze afspraken over vakantiedagen staan in uw cao of de arbeidsovereenkomst. Hier staat ook in of uw personeel vrij heeft op feestdagen.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen

Een werknemer krijgt minstens 4 keer het aantal werkdagen (werkdag van 8 uur) per week als wettelijke vakantiedagen. Bij een 4-daagse werkweek heeft hij dus recht op 16 vakantiedagen per jaar. En bij een volledige werkweek op 20 dagen per jaar. Komt uw werknemer pas in de loop van het jaar voor u werken, dan berekent u de vakantiedagen naar verhouding.

Bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen

Als uw werknemer meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In de cao of het arbeidscontract kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Nulurencontract en vakantiedagen berekenen

Een werknemer met een nulurencontract heeft ook recht op doorbetaalde vakantie-uren. Per jaar is dat 4 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt. Met een nulurencontract werkt uw werknemer geen vast aantal uren per week. In de praktijk bouwt hij daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur op.

Mogen werknemers zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen?

Een werknemer mag zelf bepalen wanneer hij zijn vakantiedagen opneemt. Tenzij dat grote problemen oplevert voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld als hij vrije dagen aanvraagt tijdens een drukke periode. U moet dan binnen 2 weken na de vakantieaanvraag van uw werknemer schriftelijk bezwaar maken. De werknemer mag de vakantiedagen dan wel op een ander moment opnemen.

Vaste vakantieperiode

Er kan ook een vaste vakantieperiode zijn. Dit heet een collectieve vakantie. Zoals in de bouw (de bouwvak) of in het onderwijs (schoolvakantie). Dit staat in uw arbeidsovereenkomst of de cao.

Vakantiedagen opsparen

Uw werknemers mogen de wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Maar vóór 1 juli van dat jaar moeten ze opgenomen zijn. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen ze wel sparen. Die uren mogen maximaal 5 jaar blijven staan.

Vrije dagen uitbetalen

Uw werknemer moet echt vrij nemen. U mag wettelijke vakantiedagen daarom niet uitbetalen. Behalve als de werknemer stopt met werken voordat de dagen zijn opgenomen. Dan betaalt u de overgebleven wettelijke vakantiedagen wel uit.

De bovenwettelijke vakantiedagen mag u uitbetalen als u dat afspreekt met uw werknemer. U mag dit niet verplichten.

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantie-uren op. U mag uw werknemer niet vragen om verlofdagen op te nemen voor zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Is uw werknemer (gedeeltelijk) ziek? Dan loopt de opbouw van zijn wettelijke vakantie-uren gewoon door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte, kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Meldt uw werknemer zich ziek tijdens zijn vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. Uw werknemer mag de vakantie-uren dan een andere keer opnemen.

Is een officiële feestdag een verplichte vrije dag?

Er bestaat geen wet die zegt dat feestdagen verplichte vrije dagen zijn. Uw werknemers hebben daarom geen wettelijk recht op een vrije dag wanneer het een bepaalde feestdag is.

In uw cao of in het arbeidscontract staat of een feestdag een vrije dag is binnen uw bedrijf. Er staat ook in of uw werknemers doorbetaald krijgen tijdens feestdagen. En of u een toeslag moet betalen als ze toch werken op een officiële feestdag.

Gaat een feestdag van vakantiedagen af?

De cao of het arbeidscontract bepaalt of een feestdag een vrije dag is. En of u uw werknemers doorbetaalt. In de praktijk staat in veel cao’s dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn, die niet van de vakantiedagen afgaan.

Wat zijn de officiële feestdagen?

In 2023 zijn de officiële feestdagen in Nederland:

  • Nieuwjaarsdag (zondag 1 januari)
  • Goede vrijdag (vrijdag 7 april)
  • Eerste en tweede paasdag (zondag 9 en maandag 10 april)
  • Koningsdag (donderdag 27 april)
  • Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei)
  • Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei)
  • Eerste en tweede pinksterdag (zondag 28 en maandag 29 mei)
  • Eerste en tweede kerstdag (maandag 25 en dinsdag 26 december)

Kijk in uw cao wat de afspraken zijn. Of maak zelf afspraken met uw personeel. Dodenherdenking, Sinterklaas en Oudejaarsdag zijn geen officiële feestdagen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: