Ondernemersklankbord

Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst voor ondernemers en werkgevers

Welke coronamaatregelen heeft de Belastingdienst genomen voor ondernemers en werkgevers? Bekijk het overzicht.

De Belastingdienst neemt maatregelen om u te helpen bij betalingsproblemen door de coronacrisis en om extra kosten te voorkomen. Er zijn maatregelen voor ondernemers in het algemeen en voor werkgevers in het bijzonder. Daarnaast geeft de Douane informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor douanezaken.

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Bijzonder uitstel van betaling

U kon tot en met 30 september 2021 voor de meeste belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. U moet alle belastingaanslagen met een betaaldatum op of na 1 oktober 2021 weer op tijd betalen.

Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming

De Belastingdienst komt ondernemers tegemoet voor wie op tijd betalen na 1 oktober 2021 lastig blijft. U kunt dan onder voorwaarden uitstel krijgen tot en met 31 januari 2022.

Betalingsregeling voor belastingschuld

De belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens bijzonder uitstel van betaling lost u af vanaf 1 oktober 2022. De Belastingdienst biedt u hiervoor een betalingsregeling aan.

Urencriterium versoepeld

Om aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve te mogen gebruiken, moet u aan het urencriterium voldoen. Dat betekent dat u per jaar ten minste 1.225 uren aan uw onderneming moet werken. Door de coronacrisis haalt u dit misschien niet. U loopt dan de aftrekposten mis. De Belastingdienst heeft daarom het urencriterium versoepeld tot 1 juli 2021. 

Lees meer over de versoepeling van het urencriterium.

Versoepeling urencriterium toepassen in 2021

U mag in het 1e en 2e kwartaal van 2021 24 uur per week rekenen, ook als u dit niet haalt. Voor de 2e helft van 2021 vervalt de versoepeling van het urencriterium. U gaat vanaf 1 juli weer uit van uw gewerkte uren.

TOGS, TVL en TONK onbelast

Heeft u een eenmalige Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) van € 4.000 ontvangen? Of de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Of heeft u de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aangevraagd? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast.

NOW-regeling wel belast

Heeft u de uitkering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd? Hierover moet u wel belasting betalen.

Btw-maatregelen

Tot 1 oktober 2021 gelden bijzondere regels voor de btw:

Verlaging invorderingsrente en belastingrente vennootschapsbelasting

De invorderingsrente en de belastingrente voor de vennootschapsbelasting zijn tijdelijk verlaagd.

Invorderingsrente tijdelijk 0.01%

U moet invorderingsrente betalen wanneer u een aanslag niet op tijd betaalt. De invorderingsrente is tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0.01%. Daarna gaat deze stap voor stap terug naar het oude niveau. Tot 4% op 1 januari 2024. 

Belastingrente voor vennootschapsbelasting tijdelijk 4%

Belastingrente voor de vennootschapsbelasting betaalt u als de Belastingdienst een aanslag niet op tijd kan vaststellen. Bijvoorbeeld doordat u te laat of voor een onjuist bedrag aangifte heeft gedaan voor uw vennootschap. Deze rente is tot en met 31 december 2021 verlaagd van 8% naar 4%.

Lees meer over de tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

Belastingmaatregelen voor werkgevers

Vergoeding mondkapjes onbelast

U mag mondkapjes voor uw werknemers onbelast vergoeden. Deze kosten horen tot de kosten van reizen met het openbaar vervoer, omdat mondkapjes sinds 1 juni 2020 verplicht zijn in het openbaar vervoer. Onbelaste vergoedingen zijn onderdeel van de werkkostenregeling.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling mag u een deel van het fiscale loon gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit deel is de vrije ruimte. De vrije ruimte is eenmalig verhoogd voor 2020 en 2021.

Verlaging gebruikelijk loon

Bent u aanmerkelijkbelanghouder, bijvoorbeeld van een bv of nv? Dan bepaalt de gebruikelijkloonregeling hoe hoog uw loon ten minste moet zijn. Over dit loon houdt uw vennootschap loonheffingen in. Daalt uw omzet door de coronacrisis? Dan mag u in 2020 en 2021 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Daardoor hoeft u minder loonheffingen in te houden. Lees of u aan de voorwaarden voldoet voor de verlaging gebruikelijk loon.

Maatregelen om lage WW-premie toe te passen

Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat u als werkgever door de coronacrisis onnodig de hoge WW-premie moet betalen. Het behoud van de lage premie bij overwerk geldt voor 2020 en 2021.

Versoepeling regels loonheffingen en reiskostenvergoeding

Er gelden tijdelijk soepeler regels voor:

Lees meer over loonheffingen en de coronacrisis op Belastingdienst.nl.

Gevolgen coronacrisis voor douanezaken

Bij de import en export van producten moet u rekening houden met maatregelen van de Douane. Kijk waar u aan moet denken bij invoer van mondkapjes.

Heeft u door de coronacrisis problemen met wettelijke termijnen, vergunningen of betalingen? De Douane ondersteunt ondernemers met een maatregelenpakket.

Blijf op de hoogte van de gevolgen van het coronavirus voor douanezaken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

BelastingTelefoon
https://twitter.com/BDzakelijk

Telefoonnummer(s):

BelastingTelefoon

0800-0543

Links:

BelastingTelefoon

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/belastingtelefoon_bellen

Forums: