Ondernemersklankbord

Personeel detacheren (uitlenen) naar het Verenigd Koninkrijk

Wilt u personeel detacheren naar het VK? Lees hier meer over de regels. En of u een visum moet aanvragen.

Wilt u personeel uitlenen (detacheren) naar het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of gaat u op werkbezoek? Dan heeft u misschien speciale toestemming (visum) nodig. 

Handels- en Samenwerkingsovereenkomst

De EU en het VK hebben afspraken gemaakt over het tijdelijk detacheren van medewerkers. Die afspraken staan in de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (pdf, hoofdstuk 4, blz. 195). Uw personeel heeft meestal een visum nodig om in het VK te werken.

Uw detachering voorbereiden

A1-verklaring

Een A1-verklaring (of: certificate of coverage) bewijst dat uw werknemer in Nederland verzekerd is en blijft voor sociale verzekeringen. Werkt u in het VK zonder A1-verklaring? Dan kunt u een boete krijgen van de arbeidsinspectie in het VK.

Als u personeel wilt detacheren naar het VKmoet u dat voorbereiden. U moet meestal een visum aanvragen. Welk visum u nodig heeft, hangt af van hoelang en waarvoor u personeel naar het VK wilt detacheren. U kunt de visumcheck doen op Gov.uk.

Uw detachering duurt korter dan 6 maanden

U heeft geen visum of werkvergunning nodig als uw werknemer werk gaat doen dat op de lijst van toegestane activiteiten staat.

Staan de activiteiten niet op deze lijst? Bekijk dan of een Short-term work visum geschikt is voor u. Of bekijk met het puntensysteem of een Skilled Worker visum past bij uw situatie.

Uw detachering duurt langer dan 6 maanden

Bekijk met het puntensysteem of een Skilled Worker visum geschikt is voor u. Is dat niet zo? Bekijk dan de andere werkvisa.

Beroepskwalificaties laten erkennen

Voor sommige activiteiten moet u uw beroepskwalificaties, zoals diploma's, laten erkennen door de Britse autoriteiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor beschermde beroepen als arts of tolk. Heeft u vragen hierover? De Nederlandse ambassade in Londen kan u helpen.

Standaardregels tijdens uw verblijf in het VK

In het VK gelden voor u of uw medewerker de standaardregels voor bezoekers. Deze regels zijn:

 • U gaat het VK uit na uw detachering.
 • U woont niet voor langere tijd in het VK. Bijvoorbeeld doordat u vaak of meerderde keren achter elkaar naar het VK gaat. Ook is het VK niet uw vaste verblijfplaats.
 • U kunt uzelf onderhouden tijdens uw detachering. En uw gezin als u dat heeft.
 • U kunt uw terugreis of uw doorreis betalen.
 • U heeft een bewijs voor uw detachering of andere activiteiten die u in het VK wilt doen.

Werkbezoek zonder werkvergunning of visum

Uw werkbezoek moet voldoen aan de voorwaarden uit de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. U of uw werknemer hoeft in de volgende situaties geen visum aan te vragen als u naar het VK gaat:

U bent een zakelijke bezoeker voor een kort verblijf

 • U mag maximaal 6 maanden blijven.

U bent een zakelijke bezoeker om een bedrijf op te zetten

 • U mag maximaal 6 maanden blijven.
 • U heeft een hoge(re) (senior) functie in uw organisatie.
 • U moet verantwoordelijk zijn voor het oprichten van een onderneming voor uw organisatie.
 • U mag geen diensten leveren tijdens uw bezoek.
 • U mag geen beloning ontvangen.

Tijdelijke uitvoer van goederen

Neemt u of uw medewerker goederen mee naar het VK? Bijvoorbeeld gereedschappen, reclamemateriaal of monsters. Deze moet u tijdelijk uitvoeren uit Nederland en invoeren in het VK. Met een ATA-carnet betaalt u geen btw, invoerrechten of borgsommen. Ook maakt een ATA-carnet de douaneprocedures eenvoudiger. U betaalt een vast bedrag en een premie voor een ATA-carnet.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/