Ondernemersklankbord

Personeel inhuren en uitlenen: Waadi-registratie en Waadi-check

Personeel uitlenen of inhuren? Lees dan over de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en Waadi-check.

Gaat u personeel uitlenen of inhuren? Dan krijgt u te maken met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Als u zich niet aan de Waadi-regels houdt, kunt u een boete krijgen. Lees wat u moet doen.

Registratieplicht Waadi bij uitlenen

Biedt u als intermediair personeel aan tegen betaling? U heeft bijvoorbeeld een detacheringsbedrijf. U bent dan uitlener. Voor u geldt een registratieplicht. Volgens de Waadi moet u in het Handelsregister een aantekening laten opnemen dat u arbeidskrachten uitleent: de Waadi-registratie. Check bij KVK of deze Waadi-registratie voor u geldt.

Doe de Waadi-check als u personeel inhuurt om een boete te voorkomen

Alle intermediairs die in Nederland personeel uitlenen, moeten geregistreerd staan in het Handelsregister van KVK. Bij die registratie moet ook staan dat zij werknemers uitlenen. Staat het bedrijf waarvan u personeel inhuurt niet (goed) ingeschreven in het Handelsregister? Dan loopt u het risico een boete te krijgen. Ook als inlener. Controleer daarom altijd de Waadi-registratie met de Waadi-check van KVK.

Doel Waadi is beschermen werknemers

De overheid wil met de Waadi en registratieplicht uitbuiting van arbeidskrachten en fraude tegengaan. Denk aan illegale arbeid, schijnconstructies, te lange werktijden en onderbetaling. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich houden aan Waadi.

Inhuren via de uitzendsector: controleer het uitzendbureau

Controleer als inlener altijd of het uitzendbureau zich aan de Waadi houdt. Er zijn uitzendbureaus die niet eerlijk werken. Dat kan leiden tot oneerlijke behandeling van werknemers en concurrentie. Bijvoorbeeld: het uitzendbureau betaalt te weinig aan de uitzendkrachten die voor u werken. Dan kunnen die uitzendkrachten u aansprakelijk stellen. Dit valt onder de ketenaansprakelijkheid voor loon.

Lees hoe u dit risico voor aansprakelijkheid kunt beperken.

Gebruik de checklist Werken met uitzendbureaus

De checklist Werken met uitzendbureaus helpt u een uitzendbureau te vinden dat zich aan de regels houdt. Ook ziet u of u zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten werkt.

Meer zekerheid met het SNA-keurmerk

Uitzendbureaus kunnen het SNA-keurmerk krijgen. Deze bedrijven krijgen regelmatig controle van de Stichting Normering Arbeid. En staan in een register. U beperkt het risico van inlenersaansprakelijkheid door personeel in te huren van een bedrijf met het SNA-keurmerk. Dat betekent dat de Belastingdienst de niet betaalde loonheffingen en de btw voor het ingeleende personeel niet bij u kan terughalen. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen.

Stakingsbreking: geen extra uitzendkrachten inhuren tijdens een staking

Werknemers hebben het recht te staken als zij een meningsverschil over werk hebben met hun werkgever. De Waadi regelt dat uitleners bij een staking geen arbeidskrachten mogen aanbieden die stakende werknemers vervangen. Uitzendkrachten mogen de werkzaamheden van stakers dus niet overnemen. Dat heet stakingsbreking en is verboden.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/