Ondernemersklankbord

Premiekorting voor werkgevers

Heeft u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie.

Heeft u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie.

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt premiekorting en loonkostensubsidie combineren.

Ontvangen premiekorting eenvoudiger

Het is eenvoudiger geworden om voor werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten premiekorting te krijgen. U was tot 1 januari 2018 zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Nu keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar.

De Belastingdienst kijkt niet alleen naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting die u afdraagt. Ook als klein bedrijf heeft u daardoor eerder recht op de volledige premiekorting.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

U kunt gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Hiermee kunt u werknemers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst nemen en houden..

Regelhulp financieel cv

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. De Regelhulp financieel cv is er voor werkgevers en werknemers:

  • Bent u werkgever en wilt u een werknemer aannemen? Dan kunt u met de Regelhulp financieel cv checken of er financiële regelingen voor u gelden. U komt ook te weten hoe hoog uw voordeel is.
  • Werknemers kunnen met de Regelhulp financieel cv ontdekken welke financiële regelingen gelden voor hun werkgever. De Regelhulp geeft een overzicht die de werknemer als financieel cv mee kan sturen met zijn sollicitatie.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst (Loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers).
  • U neemt een nieuwe werknemer in dienst die onder de doelgroep Banenafspraak valt.
  • Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring van het UWV. Deze vraagt hij aan bij de instantie die de uitkering (heeft) verstrekt.

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: