Ondernemersklankbord

Producteisen bij export

Check voor u een product exporteert naar uw buitenlandse klant altijd aan welke producteisen het moet voldoen. Dit verschilt per land.

Als u goederen gaat exporteren, moet u rekening houden met de producteisen in het land van bestemming. Vaak moet u het product aanpassen. En u krijgt te maken met productaansprakelijkheid.

Kijk welke producteisen voor u gelden

Er zijn algemene en specifieke producteisen. Alle producten moeten veilig en bruikbaar zijn voor ze op de markt komen. Ook moet de herkomst duidelijk zijn. Dit zijn algemene producteisen. Specifieke producteisen gaan over de samenstelling, fysieke kenmerken, verpakking, etikettering en registratie van bepaalde productgroepen. Denk aan voedingsmiddelen, chemische producten, machines en elektrische apparatuur.

Check de wetgeving van het exportland

Elk land heeft zijn eigen producteisen. Ga daarom altijd na wat de wetten en regels zijn in het land van uw afnemer.

Producteisen en CE-markering in de EU

U gaat exporteren naar een EU-land? Bekijk dan ook welke algemene producteisen en specifieke producteisen er gelden binnen de EU. Op sommige producten moet u misschien een CE-markering aanbrengen. Een CE-markering geeft aan dat uw product voldoet aan de Europese wetgeving. Daarmee mag u het vrij verhandelen op de Europese markt.

Onderzoek of u uw product moet aanpassen

Meestal moet u uw Nederlandse product aanpassen voor de export. Veel landen eisen productinformatie in hun eigen taal. Dat geldt voor verpakkingen en etiketten, maar ook voor gebruiksaanwijzingen. Soms zijn technische aanpassingen nodig, zoals andere stekkers. En landen buiten Europa willen producten vaak testen voordat u ze daar mag verkopen.

Check de productaansprakelijkheid

Zorg dat u weet wie aansprakelijk is voor een ondeugdelijk product. Ligt de productaansprakelijkheid bij u? Dan kunt u te maken krijgen met hoge financiële claims, vooral in de Verenigde Staten.

Verklein de kans op claims

  • Zorg dat uw product voldoet aan de wettelijke eisen en normen van het bestemmingsland.
  • Stel gebruiksaanwijzingen en etiketten altijd op in de taal van het land.
  • Sluit een goede productaansprakelijkheidsverzekering af.
  • Sluit een 'indemnity agreement' af. Met dit contract stelt een andere partij zich exclusief aansprakelijk. Bijvoorbeeld: de distributeur.

Check de portal Access2Markets

Producteisen en procedures vindt u per land in de portal Access2Markets. U zoekt met de HS-goederencode van het product dat u wilt exporteren. Bekijk voor meer informatie de handleiding en de Engelstalige video over Access2Markets.

Neem contact op met een Product Contact Point

Alle EU-landen hebben een Product Contact Point voor informatie over producteisen en normen in de lidstaten.

E-mailserie: Succesvol starten met exporteren

Gaat of wilt u voor het eerst producten exporteren? Meld u aan voor de e-mailserie van KVK ‘Succesvol starten met exporteren’. U ontvangt dan 4 weken lang 2 keer per week een e-mail met praktische informatie en tips. Lees hierin alles over de voorbereiding, het vinden van een buitenlandse klant tot aan de douanezaken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/