Ondernemersklankbord

Regels kinderopvang tijdens corona

Heeft u een kinderopvang, BSO of bent u gastouder? Bekijk de regels voor kinderopvang tijdens de coronacrisis.

Heeft u een kinderopvang, BSO of bent u gastouder? Bekijk de regels voor kinderopvang tijdens de coronacrisis.

Sinds 25 september is 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht, ook niet in de kinderopvang.

Versoepelingen sinds 26 juni

Sinds 26 juni zijn de maatregelen en adviezen om het contact tussen kinderen onderling te beperken al vervallen. Een van de maatregelen is het organiseren van de kinderen in vaste cohorten. De overige maatregelen uit het Generiek kader kinderopvang en scholen (0-12 jaar) zijn nog wel van kracht. Bijvoorbeeld de gezondheidscheck, hygiënemaatregelen en zorgen voor voldoende ventilatie.

Regels voor uw kinderopvang

De hele kinderopvangsector werkt volgens het Generiek Kader kinderopvang en volgens het protocol Kinderopvang. Via Veranderingenkinderopvang.nl is een handreiking voor het opstellen van een locatie-specifiek plan heropening BSO beschikbaar. De regels in het protocol Kinderopvang zijn algemeen. U moet speciaal voor uw kinderopvanglocatie een eigen protocol maken. U kunt hiervoor het algemene protocol Kinderopvang als basis gebruiken. Bespreek uw eigen plan met de oudercommissie of de ouders. U moet de ouders en als dat mogelijk is ook de kinderen goed informeren over de regels op uw kinderopvang. Heeft u een BSO? Bespreek dan de regels met de betrokken basisscholen.

Coronatesten voor medewerkers

Pedagogisch medewerkers en gastouders krijgen voorrang bij de coronatesten. Heeft uw pedagogisch medewerker klachten, dan moet de medewerker zich bij u melden. Bepaal met het afwegingskader of uw medewerker voorrang krijgt. Voorrang geldt alleen als het echt nodig is: als er geen vervanging is en als de groep naar huis moet als de medewerker er niet is. Gastouders kunnen via het gastouderbureau of in het uiterste geval via de brancheorganisatie Nysa een voorrangsverklaring invullen.

Kinderopvangorganisaties en gastouders ontvangen zelftesten, zodat kinderopvangmedewerkers zichzelf vrijwillig preventief kunnen testen. Lees voor meer informatie de handreiking zelftesten in de kinderopvang en het stappenplan voor medewerkers om zichzelf thuis te testen.

Zieke gastouders of medewerkers

Voor u als gastouder of uw medewerkers geldt dat u niet gaat werken als:

  • u corona of coronaklachten heeft
  • uw huisgenoot corona of coronaklachten heeft
  • u terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied (u moet eerst in thuisquarantaine)
  • u bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (nauw contact)

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: