Ondernemersklankbord

Stappenplan tijdelijk personeel inhuren

Tijdelijk personeel kunt u inhuren via een uitzend-of detacheringsbureau. Bij buitenlands personeel gelden extra regels. Kijk hoe dit werkt.

Tijdelijk personeel kunt u inhuren via een uitzend-of detacheringsbureau. Bij buitenlands personeel gelden extra regels. Kijk hoe dit werkt.

Heeft u tijdelijk personeel nodig? Dan kunt u dit inhuren via een intermediair, zoals een uitzend- of detacheringsbureau. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Huurt u buitenlands personeel in, dan heeft u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier.

1. Controleer of de uitzendonderneming in het Handelsregister staat

Als inlener moet u controleren of een uitlener in het Handelsregister van KVK geregistreerd staat. Dit kunt u doen via de Waadi check van KVK.

2. Screen uw toekomstige werknemers

Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Dan kunt u de sollicitant screenen.

3. Controleer de identiteit van ingehuurde werknemers

Als u een nieuwe medewerker inhuurt, moet u zijn identiteit controleren aan de hand van een origineel identiteitsbewijs.

4. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting die uw intermediair moet betalen. U kunt dit onder andere voorkomen door de uitlener te vragen een g-rekening af te sluiten.

Let op: Werkt u met een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk? Dan loopt u minder risico op claims van de Belastingdienst.

5. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al uw personeel, dus ook voor arbeidskrachten die u inhuurt via een intermediair.

6. Informeer de intermediair over uw arbeidsvoorwaarden

Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf, de uitlener, informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw medewerkers. Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die rechtstreeks bij u in dienst zijn.

7. Bepaal werk- en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoelang uw werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze. Deze wet geldt ook voor arbeidskrachten die u inhuurt via een intermediair.

8. Zorg dat uw inhuurkrachten minimaal het minimumloon ontvangen

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiebijslag. Ook als u medewerkers inhuurt, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minimaal het minimum(jeugd)loon ontvangen.

Buitenlands personeel inhuren

1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER

U bent verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landen.

2. Ga na of buitenlandse medewerkers een tewerkstellingsvergunning nodig hebben

Als u iemand van buiten de EER en Zwitserland inhuurt, moet u controleren of deze persoon een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. De intermediair moet deze voor hem aanvragen.

Werknemers uit Oekraïense aannemen

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig om in Nederland te werken. U moet wel een melding doen bij UWV. De vluchteling moet voor de vrijstelling van de werkvergunning een sticker of O-document van de IND hebben. Deze vrijstelling geldt niet voor vluchtelingen uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne. Zij moeten wel een TWV hebben om in Nederland te werken.

Lees meer over werk voor Oekraïense vluchtelingen op Rijksoverheid.nl.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/