Ondernemersklankbord

Stappenplan uw kantoor energiezuinig maken

Vanaf 2023 is het Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen. Anders mag u het gebouw niet meer als kantoor gebruiken. Check wat u kunt doen.

Sinds 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw energielabel C of hoger hebben. Anders mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Heeft uw gebouw energielabel C? Dan is uw energierekening lager en helpt u de CO2-uitstoot te verminderen.

1. Controleer of uw kantoor het energielabel C moet hebben

Controleer met de infographic Beslisboom van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of u aan de Energielabel C-verplichting moet voldoen. Moet uw kantoor het energielabel C hebben en voldoet uw gebouw op 1 januari 2023 niet aan de eisen? U mag het dan niet meer als kantoor gebruiken.

Uitzondering

Voor sommige gebouwen is een energielabel C niet verplicht. Bijvoorbeeld als de kantoorruimte in het gebouw kleiner is dan 100 m2. Bekijk de uitzonderingen voor de energielabel C-verplichting.

2. Check uw energielabel

Check uw energielabel, om te zien of u maatregelen moet nemen.Als u het energielabel C heeft, dan betekent dat u per jaar maximaal 225 kWh fossiele brandstof per m2 mag gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld aardgas en aardolie.

3. Vraag maatwerkadvies aan

Om het energielabel C te krijgen, moet u minder brandstof gebruiken. Met een energieprestatieadvies (EPA) weet u welke maatregelen u kunt nemen om in uw kantoor energie te besparen. U kunt een EPA aanvragen bij een gecertificeerde adviseur uit het Centraal Register Techniek.

Als u maatregelen gaat nemen, bekijk dan of het loont om gelijk voor een hoger energielabel te gaan, zoals B of A. Zo maakt u uw pand klaar voor de toekomst. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat kantoren in 2050 energieneutraal zijn.

Vraag uw adviseur ook om maatregelen energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die u in 5 jaar kunt terug verdienen. Vraag de adviseur om ook deze maatregelen (de Erkende Maatregelenlijst) mee te nemen in zijn advies.

4. Gebruik de financiële en fiscale regelingen voor energiebesparing

De overheid ondersteunt ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor, zoals:

Er zijn nog meer financiële en fiscale regelingen voor duurzame energievoorzieningen. Check ze in de energiesubsidiewijzer voor gebouwen.

5. Voer de maatregelen uit

Voer de geadviseerde maatregelen uit om uw nieuwe label te krijgen. Zorg zoveel mogelijk voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Deze dragen bij aan een CO2-arm kantoor.

Hernieuwbare energie verplicht bij grondige verbouwing.

Gaat u uw bedrijfspand grondig verbouwen? Als u grote aanpassingen aan uw gebouw doet, gelden er sinds 1 februari 2022 nieuwe regels voor hernieuwbare energie. U moet bijvoorbeeld zonnepanelen aanleggen , of op een warmtenet aansluiten.

6. Laat een nieuw energielabel opstellen

Een gecertificeerde energieadviseur moet een energielabel voor u opstellen en registreren. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Uw energielabel nog verder verbeteren?

Onderzoek de mogelijkheden van duurzame energie

Een van de mogelijkheden om het energielabel van uw kantoor te verbeteren, is duurzame energie te gebruiken. De overheid stimuleert deze vormen van duurzame energie met fiscaal voordeel en subsidies. Denk aan:

Onderzoek of u van het gas af kunt

Bekijk of u uw pand zonder aardgas kunt verwarmen. Alle gebouwen in Nederland moeten uiteindelijk van het gas af zijn in 2050. U kunt bijvoorbeeld een warmtepomp installeren of in sommige gevallen aansluiten op een warmtenet. Voordat u van het gas afgaat, moet uw pand goed geïsoleerd zijn. Lees bij KVK over de verschillende isolatiemaatregelen en alternatieven voor het gas.

Warmtepomp vanaf 2026 verplicht bij vervanging cv-ketel

Hybride warmtepompen worden vanaf 2026 de minimumstandaard voor het verwarmen van winkels, kantoren, woningen en scholen. Dat betekent dat u bij de vervanging van uw cv-installatie moet overstappen op een duurzamer alternatief.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://www.twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl?herkomst=http%3A//www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/