Ondernemersklankbord

Starten vanuit de bijstand

Leeft u van een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf starten? Via uw gemeente kunt u financiële steun krijgen. Lees meer.

U heeft plannen voor een eigen bedrijf, maar u leeft van een bijstandsuitkering. Omdat u in de startfase nog niet genoeg geld verdient, kunt u financiële steun krijgen via uw gemeente. Lees wat u hiervoor moet doen.

Neem contact op met uw gemeente

Neem eerst contact op met de gemeente waar u woont. Vraag naar de mogelijkheden om u voor te bereiden op de start van een eigen bedrijf. Vaak zijn er verschillende programma’s. Zoals begeleiding door een expert of via een cursus. De gemeente kan u hier geld voor geven zodat u de begeleiding kunt betalen. U blijft dan uw bijstandsuitkering ontvangen, als u voldoet aan de voorwaarden die u gemeente aan u stelt.

Zoek de contactgegevens van uw gemeente.

Maak een ondernemingsplan

De gemeente zal u vragen om een ondernemingsplan. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of uw plannen haalbaar zijn voor een gezond bedrijf. In een ondernemingsplan maakt u duidelijk hoeveel geld u denkt dat u nodig heeft om uw bedrijf te starten. En hoeveel winst u verwacht.

Lees op KVK.nl meer over een ondernemingsplan maken.

Start met uw bedrijf vanuit de Bbz

Als uw gemeente uw ondernemingsplan goedkeurt, kunt u financiële steun krijgen vanwege het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

U kunt dan op 4 manieren uw eigen bedrijf starten:

 • Door mee te doen aan een starterstraject.
 • Met advies en coaching.
 • Met bedrijfskapitaal of een starterslening.
 • Met een tijdelijke aanvullende uitkering.

Algemene voorwaarden Bbz

Om gebruik te maken van de Bbz gelden deze voorwaarden:

 • U bent ouder dan 18 jaar en u heeft nog niet de AOW-leeftijd.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • U heeft de juiste diploma’s of vergunningen.
 • U werkt minimaal 1.225 uren per jaar voor uw bedrijf.
 • U bent verantwoordelijk de financiële bedrijfsrisico’s.
 • U bent (samen met uw eventuele partner) afhankelijk van de inkomsten uit uw onderneming voor uw levensonderhoud.

Per situatie andere voorwaarden

Of u recht heeft of bijstand vanuit de Bbz, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat geldt ook voor de vorm van bijstand. Dat kan een lening zijn, maar ook een gift. Uw eigen vermogen speelt hierin een belangrijke rol. De gemeente helpt u om te bekijken wat voor u geldt.

Lees op Krijgikbbz.nl meer over de vormen van Bbz voor startende ondernemers.

Sommige gemeenten begeleiden het Bbz-traject zelf. Andere gemeenten laten dit doen door andere organisaties. Zoals BZF in Friesland en de ROZ in Twente en de Achterhoek. Zij helpen u dan om Bbz aan te vragen.

Verrekening met uw uitkering

Zodra u winst gaat maken met uw onderneming verrekent de gemeente dit met uw bijstandsuitkering. Zo voorkomt de gemeente dat u achteraf veel geld moet terugbetalen. Besluit u later te stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u weer bijstand aanvragen. De gemeente maakt met u afspraken over aflossen van de lening.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/