Ondernemersklankbord

Stoppen met uw vennootschap onder firma (vof)

Als u besluit uw vof op te heffen, geeft u dit door aan het Handelsregister van KVK. U moet de vof dan eerst ontbinden. Ook rekent u af met de Belastingdienst. Bewaar uw administratie minimaal 7 jaar. Lees in dit stappenplan hoe u uw vof opheft.

Als u besluit uw vof op te heffen, geeft u dit door aan het Handelsregister van KVK. U moet de vof dan eerst ontbinden. Ook rekent u af met de Belastingdienst. Bewaar uw administratie minimaal 7 jaar. Lees in dit stappenplan hoe u uw vof opheft.

1. Controleer de afspraken met uw vennoten

Ga na welke afspraken u heeft gemaakt met uw vennoten. Dat kunt u mondeling hebben gedaan of schriftelijk via een vennootschapscontract. Hierin staan onder andere afspraken over de verdeling van de winst. En over wie verantwoordelijk is voor verliezen en schulden bij het opheffen van de vof. Dat betekent dat de vennoten de schulden betalen en eventueel hun aandeel terugkrijgen in geld of natura, zoals producten.

Afspraken over geschillen

Vaak staat in het vennootschapscontract hoe u omgaat met geschillen tussen u en uw vennoten. Is dat niet het geval? Dan kunt u hier alsnog afspraken over maken. Bijvoorbeeld door advies te vragen aan een deskundige, zoals een accountant.

2. Onderzoek de financiële gevolgen

Als u stopt met uw vof maken u en uw vennoten een eindbalans op. Dit is een eindoverzicht van het vermogen van uw vof. Daarna moet dit vermogen worden vereffend (financieel afgehandeld) en verdeeld.

Controleer daarom de volgende zaken:

3. Kijk of u een uitkering kunt aanvragen

Bent u vóór 1960 geboren en is uw bedrijf is niet meer levensvatbaar? Dat kunt u via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkering aanvragen. Met behulp van de Bbz kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U moet dan wel 1225 uur per jaar aan uw vof hebben besteed. Bent u na 1960 geboren? Dan geldt een aanvulling tot beëindiging van de vof. Vraag Bbz aan bij de sociale dienst van uw woongemeente.   

Bent u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Met de IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet dan kunnen aantonen dat u te weinig inkomen heeft om van te leven. Om te bepalen hoe hoog de IOAZ-uitkering is, vindt een vermogenstoets plaats. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij uw woongemeente.

Wacht met uitschrijven bij KVK

Let op: de aanvraag voor de IOAZ-uitkering moet u indienen voordat u uw vof bij KVK laat uitschrijven.

4. Personeel ontslaan

Heeft u personeel? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden als u stopt. Als u personeel moet ontslaan, vraagt u een ontslagvergunning aan. In een sociaal plan moet u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij het vinden van nieuw werk. Ook geeft u het ontslag ook door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij 'Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking' van het Handboek Loonheffingen (pdf).

5. Informeer uw personeel en klanten

Als u personeel heeft, vertel hen dan eerst dat u gaat stoppen met uw bedrijf. Uw personeel kan dan op tijd ander werk zoeken.

Bekijk ook welke contracten of afspraken u heeft met klanten en leveranciers. Laat uw klanten en leveranciers pas daarna weten dat u stopt. Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

6. Laat uw vof ontbinden

Om uw vof op te heffen moet u deze laten ontbinden. Alle vennoten moeten dan opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn. Wel is het verstandig om de voorwaarden van de opheffing vast te leggen in een brief, en deze door alle vennoten te laten ondertekenen.

Ontbinding via een rechter

Als de vennoten het niet eens zijn met het opheffen van de vof, dan kunt u de rechter inschakelen om de vof te laten ontbinden. Dit kan alleen bij belangrijke redenen zoals verstoorde verhoudingen en wanprestaties.

Vof opheffen met schulden

Moet u gedwongen stoppen met uw vof omdat uw bedrijf schulden heeft? Onderzoek wat uw opties zijn met het Stroomschema Schulden op KVK.nl. Het stroomschema geeft u tips om van kort- en langlopende schulden af te komen. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel aanvragen (surseance van betaling). Blijven er toch schulden over? Dan moet u verplicht faillissement aanvragen.

7. Schrijf uw vof uit bij het Handelsregister

Schrijf uw vof uit bij het KVK Handelsregister. Om uw vof uit te schrijven moet u deze eerst ontbinden (zie stap 6). KVK geeft aan de Belastingdienst door dat u stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor inkomstenbelasting en de btw. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven (zie stap 3).

Gevolgen bij uitschrijven

Het opheffen van uw onderneming kan gevolgen hebben voor uw bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. U kunt dan bijvoorbeeld niet meer bij uw zakelijke rekening. Kijk daarom eerst op de website van de instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die u neemt, voordat u zich uitschrijft bij KVK.

8. Reken af voor de omzetbelasting (btw)

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat uw vof is uitgeschreven ontvangt u van hen, net als de andere vennoten, een brief waarin staat dat u een laatste btw-aangifte moet doen. Pas als u de laatste btw-aangifte heeft gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

Doe ook aangifte als u nog niet bent uitgeschreven

Uitschrijving duurt soms even. Krijgt u in de tussentijd bericht van de Belastingdienst dat u eventueel een btw-aangifte moet doen? Dan moet u die aangifte nog indienen.

9. Reken af voor de inkomstenbelasting (IB)

De Belastingdienst stuurt u een brief met daarin de bevestiging van de uitschrijving in het Handelsregister. En de mededeling dat u uw belastingzaken moet afsluiten. Dit heet fiscaal afrekenen. Iedere vennoot moet een laatste aangifte inkomstenbelasting (IB) doen.

10. Bewaar uw administratie

Na het opheffen van uw vof moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. In sommige gevallen is de bewaarplicht 10 jaar. Dit hangt van het soort gegevens af. U vindt daarover meer informatie op Belastingdienst.nl. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren.

Feiten en cijfers: aantal opheffingen van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid

De grafiek toont het aantal opheffingen van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid in Nederland. Dit zijn bedrijven die gekoppeld zijn aan een mens met wettelijke rechten en plichten. Bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zijn: eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (cv).

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/