Ondernemersklankbord

Subsidie bonus zorgprofessionals corona (zorgbonus)

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen een zorgbonus aanvragen voor medewerkers vanwege corona. Bekijk hoe u de bonus aanvraagt.

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen een zorgbonus aanvragen voor medewerkers vanwege corona. Bekijk hoe u de bonus aanvraagt.

Bent u zorgaanbieder en hebben uw medewerkers, zzp’ers of uitzendkrachten zich ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19? Bijvoorbeeld verpleegkundigen of schoonmakers die extra uren hebben gewerkt, of collega's hebben vervangen. Dan kan u de Subsidie bonus zorgprofessionals corona aanvragen.

De zorgbonus is een eenmalig bedrag per medewerker. U krijgt daarnaast per bonus een bedrag om de belasting mee te betalen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor het aanvragen van de zorgbonus zijn een aantal voorwaarden opgesteld:

  • U bent zorgaanbieder en vraagt de subsidie aan voor een medewerker (inclusief zzp’ers en uitzendkrachten).
  • De medewerker heeft zich ingezet voor patiënten en cliënten met corona. Bijvoorbeeld: verzorgen, verplegen, behandelen, begeleiden of triage verlenen.
  • En/of: de medewerker heeft geholpen bij de strijd tegen corona. Bijvoorbeeld: extra uren gewerkt, collega’s vervangen of werkzaamheden gedaan om verspreiding te voorkomen.
  • De medewerker was tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 bij u in dienst (contract) of u huurde de medewerker in.
  • Uw medewerker verdient niet meer dan € 74.000 bruto per jaar.
  • Het beroep van uw medewerker komt voor op de beroepenlijst. Let op: u mag de zorgbonus in bepaalde situaties ook geven als het beroep niet op de lijst staat, bijvoorbeeld als de functienamen anders zijn.
  • U moet op 1 januari 2021 met ten minste 2 werkzame personen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die voorkomt op de lijst met codes uit de regeling.

Pgb-zorgbonus

De zorgbonus is ook voor zorgverleners die betaald worden vanuit een pgb (persoonsgebonden budget) Wmo, Jeugdwet en Wlz. Pgb-budgethouders kunnen de pgb-zorgbonus aanvragen voor hun zorgverleners die volgens hen een uitzonderlijke prestatie hebben verricht vanwege COVID-19.

Hoe kunt u aanvragen?

Er is een tweede aanvraagronde voor de zorgbonus. Vanaf 15 juni 2021, 9.00 uur tot 27 juli, 18.00 uur, kunnen werkgevers (zorgaanbieders) een aanvraag indienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I heeft een handreiking geschreven om u te helpen bij het aanvragen van de subsidie.

Pgb-budgethouders kunnen de pgb-zorgbonus aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf 15 juni tot en met 27 juli 2021.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: