Ondernemersklankbord

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Kunt u door de coronamaatregelen uw woonlasten niet betalen? Vraag dan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aan bij uw gemeente.

Kunt u door de coronamaatregelen uw woonlasten niet betalen? Vraag dan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aan bij uw gemeente.

Bent u ondernemer en kunt u door de coronamaatregelen met moeite uw noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Wat is TONK?

De TONK helpt u financieel als u door de coronamaatregelen uw woonkosten niet meer kunt betalen. Woonkosten zijn onder andere:

  • huur of hypotheek
  • elektriciteit, gas en water
  • woonservicekosten
  • gemeentelijke belastingen

U kunt de TONK met terugwerkende kracht krijgen van 1 januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden. TONK is een vergoeding die u niet hoeft terug te betalen. Uw gemeente kan echter besluiten dat het om een lening gaat in plaats van een uitkering. Bijvoorbeeld als u verwacht dat u in de nabije toekomst een groot bedrag ontvangt.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een uitkering als u:

  • verlies aan inkomsten uit uw bedrijf heeft door de coronamaatregelen
  • 18 jaar of ouder bent
  • uw vaste lasten niet meer kunt betalen uit gezinsinkomsten of uit een ander toegankelijk kapitaal
  • ook met een andere financiële regeling zoals een TOZO-uitkering niet genoeg inkomsten heeft om uw woonkosten te betalen

De uitvoering van de TONK-regeling kan per woongemeente verschillen. Uw gemeente mag bijvoorbeeld zelf bepalen hoe hoog uw vermogen mag zijn. Ook kan uw gemeente zelf aanvullende voorwaarden vaststellen.

Aanvragen

U kunt de TONK waarschijnlijk vanaf 1 maart aanvragen via een aanvraagformulier op de website van de gemeente waar u woont. 

Deze content is geplaats door:

Contact:

Telefoonnummer(s):

Links:

Forums: