Ondernemersklankbord

Turboliquidatie

Turboliquidatie is een snelle manier om uw bv, nv, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden en te liquideren. Lees meer over turboliquidatie op deze pagina.

Turboliquidatie is een snelle manier om uw bv, nv, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden en te liquideren. Lees meer over turboliquidatie op deze pagina.

Bij een turboliquidatie is geen vereffening (financiële afhandeling) nodig en kunt u de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen. Dat bespaart kosten. U heeft alleen een besluit nodig van de Algemene vergadering van aandeelhouders of bestuur. Door dit besluit houdt de rechtspersoon direct op te bestaan. U moet het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ van KVK invullen en deponeren.

Wat zijn de voorwaarden?

In de meeste gevallen vindt turboliquidatie plaats bij lege bv's waarin geen vermogen zit en dus geen baten aanwezig zijn. Baten zijn alle activa op de balans van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld vastgoed, liquide middelen, inventaris, voorraden en vorderingen.

Zijn er wel baten? Dan is een turboliquidatie niet toegestaan. Een vereffenaar moet dan het vermogen verdelen.

Onderzoek de financiële gevolgen

Als u uw bedrijf ontbindt moet u een eindbalans (laten) opmaken. Dit is een eindoverzicht van het vermogen van uw onderneming. Daarna moet dit vermogen worden vereffend (financieel afgehandeld) en verdeeld. Controleer daarom de volgende zaken:

 • Handel de voorraden en bedrijfsmiddelen af

  Uw bedrijf mag geen bezittingen (baten) zoals voorraden en bedrijfsmiddelen meer hebben. Ga na welke bezittingen u nog heeft, zoals:

  • debiteuren
  • geld op de bankrekening
  • voorraden
  • auto’s en machines
  • intellectuele eigendomsrechten

  Blijft er na ontbinding en vereffening nog geld over op de bankrekening over, dan gaat dit in principe naar de aandeelhouders. Tenzij er in de statuten een andere afspraak staat.

  Kenteken voertuig overschrijven op eigen naam

  Heeft u een voertuig op naam van uw onderneming staan? Vergeet dan niet het kenteken over te schrijven op uw eigen naam als u uw bedrijf uitschrijft. Lees op RDW.nl wat u moet doen.

 • Check welke financiers u moet aflossen

  Heeft uw onderneming leningen? Controleer welke afspraken daarover zijn gemaakt. Kunt u uw betaalverplichtingen niet na komen? Neem dan contact op met de financier. Probeer samen tot een oplossing te komen.

 • Check welke leaseovereenkomsten u heeft

  Heeft uw onderneming leaseovereenkomsten? Bijvoorbeeld voor een bestelbus of machine. Controleer hoelang het contract nog loopt. Neem contact op met de leasemaatschappij (lessor) om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

 • Check uw aansprakelijkheid

  Nadat u bent gestopt, blijft u aansprakelijk voor risico’s. U moet bijvoorbeeld nog steeds uw schulden afbetalen. Zorg er daarom voor dat u alles goed afhandelt. Bij sommige verzekeraars kunt u risico’s bij stoppen meeverzekeren in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt uitlooprisico genoemd en is het risico op claims nadat u bent gestopt.

 • Check wat u moet opzeggen

  Zorg dat u de contracten en verzekeringen van uw bv stopzet. Een checklist:

  Opzeggen zakelijke bankrekening

  Regel de volgende zaken, voordat u uw zakelijke bankrekening opzegt:

  • Download alle rekeningafschriften en/of het financieel jaaroverzicht.
  • Zet lopende incassoafspraken en periodieke overboekingen stop.
  • Zeg gekoppelde creditcards en verzekeringen op.
  • Heeft u een G-rekening? Zeg deze op bij de Belastingdienst.

  Informeer bij uw bank naar de procedure voor het opzeggen van een zakelijke bankrekening.

Gevolgen bij uitschrijven

Het opheffen van uw onderneming kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Kijk daarom eerst op de website van de instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die u neemt, voordat u zich uitschrijft bij KVK.

Wat zijn de risico’s?

Als later blijkt dat er na het ontbindingsbesluit toch baten waren in de rechtspersoon, dat kan een schuldeiser via de rechter om vereffening kan vragen. De rechter kan de ontbinding dan terugdraaien en de rechtspersoon failliet verklaren. Dit kan een risico zijn voor u als bestuurder. Als u bijvoorbeeld de jaarstukken niet heeft gedeponeerd, dan kunnen u en uw medebestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle schulden van de rechtspersoon.

Betere bescherming bij turboliquidatie

De Tweede Kamer is akoord met nieuwe wetgeving die schuldeisers beter moet beschermen bij turboliquidatie. Bedrijven moeten duidelijk kunnen aantonen dat een turboliquidatie noodzakelijk was. Het bestuur van een organisatie wordt verplicht een slotbalans op te stellen. Wanneer de wijziging ingaat is nog niet bekend.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/