Ondernemersklankbord

Turboliquidatie

Turboliquidatie is een snelle manier om uw bv, nv, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden en te liquideren. Lees meer over turboliquidatie op deze pagina.

Turboliquidatie is een snelle manier om uw bv, nv, stichting, vereniging of stichting te ontbinden en te liquideren. Lees meer over turboliquidatie van een rechtsperoon op deze pagina.

Bij een turboliquidatie is geen wettelijke vereffening (financiële afhandeling) nodig en kunt u de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen. Dat bespaart kosten. U heeft alleen een besluit nodig van de Algemene vergadering van aandeelhouders of bestuur (bij een stichting). Door dit besluit houdt de rechtspersoon direct op te bestaan. U moet het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ van KVK invullen en deponeren.

Wat zijn de voorwaarden?

In de meeste gevallen vindt turboliquidatie plaats bij lege bv's waarin geen vermogen zit en dus geen baten aanwezig zijn. Baten zijn alle activa op de balans van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld vastgoed, liquide middelen, inventaris, voorraden en vorderingen.

Zijn er wel baten? Dan is een turboliquidatie niet toegestaan. Een vereffenaar moet dan het vermogen verdelen.

Onderzoek de financiële gevolgen

Voor een turboliquidatie mag er geen vermogen meer aanwezig zijn voordat u uw bedrijf ontbindt. Controleer daarom de volgende zaken:

Gevolgen bij uitschrijven

Het opheffen van uw onderneming kan gevolgen hebben voor uw bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Als u bent uitgeschreven bij KVK, dan kunt u bijvoorbeeld niet meer bij uw zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van de instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die u neemt, voordat u zich uitschrijft bij KVK.

Wat zijn de risico’s?

Als later blijkt dat er na het ontbindingsbesluit toch baten waren in de rechtspersoon, dat kan een schuldeiser via de rechter vragen de beëindiging terug te draaien en alsnog te vereffenen. Of hij vraagt faillissement aan. Als u de turboliquidatie niet goed uitvoert, kan dit een risico zijn voor u als bestuurder. 

Betere bescherming bij turboliquidatie

De Tweede Kamer is akkoord met nieuwe wetgeving die schuldeisers beter moet beschermen bij turboliquidatie. Bedrijven moeten duidelijk kunnen aantonen dat een turboliquidatie noodzakelijk was. Het bestuur van een organisatie wordt verplicht een slotbalans op te stellen. De wijziging gaat in op 15 november 2023.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/