Ondernemersklankbord

Uw administratie als u personeel in dienst heeft

Personeel in dienst? Dan hebt u te maken met loonheffingen. U neemt extra gegevens in uw admininstratie op en u vult een loonstaat in voor iedere werknemer.

Gaat u personeel aannemen? Dan krijgt u als werkgever te maken met loonheffingen. Dat zijn premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Uw administratie aanpassen

U moet:

  • de dag voor de 1e werkdag van een werknemer al zijn gegevens voor de loonheffingen hebben ontvangen.
  • de dag voor de 1e werkdag de identiteit van de medewerker vaststellen en een kopie maken van zijn identiteitsbewijs.
  • een loonstaat maken.

Loonstaat

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. U vult op de loonstaat gegevens in die belangrijk zijn voor de loonbelasting, de premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen. U kunt hiervoor het model loonstaat gebruiken. U hoeft het model niet te gebruiken. Als u zelf een loonstaat maakt, moet u daarop in elk geval dezelfde gegevens zetten als op de model loonstaat.

Loonstrook

U moet ook:

  • uw werknemer periodiek een loonstrook toesturen
  • 1 keer per jaar een jaaropgaaf voor uw werknemer maken, waarin zijn inkomensgegevens staan.

U moet ook bijhouden welke (onbelaste) kostenvergoedingen u uw werknemer geeft.

In hoofdstuk 3 'Loonadministratie aanleggen' van het Handboek Loonheffingen vindt u wat u allemaal moet opnemen in de loonadministratie.

Deze content is geplaats door:

Contact:

BelastingTelefoon
https://twitter.com/BDzakelijk

Telefoonnummer(s):

BelastingTelefoon

0800-0543

Links:

BelastingTelefoon

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/belastingtelefoon_bellen

Forums: