Ondernemersklankbord

Uw cryptobedrijf registreren bij DNB

Handelt u in cryptomunten? Of biedt u bewaarportemonnees aan? Dan moet u zich verplicht registreren bij DNB. Lees hoe u zich registreert.

Handelt u met uw bedrijf in digitaal geld zoals bitcoins? Of biedt u bewaarportemonnees aan? Dan moet u zich verplicht registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). Cryptomunten zijn gevoelig voor financiële criminaliteit. Op deze pagina leest u wat u als broker moet doen om u te registreren.

Waarom moet u zich registreren?

U moet zich registreren omdat cryptomunten door criminelen gebruikt worden voor witwassen en financiering van terrorisme. Door u te registreren komt u onder toezicht van DNB. DNB controleert of u zich houdt aan de antiwitwaswetgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om transacties in de gaten te houden op ongebruikelijke activiteiten. En om de identiteit van klanten te controleren. DNB houdt toezicht op hoe u dit doet. Bijvoorbeeld door bij u onderzoek te doen.

Zonder registratie geen diensten

Zonder registratie mag u geen diensten leveren voor het wisselen of opslaan van cryptomunten. Dit is strafbaar. Met een registratie wekt u bovendien vertrouwen bij klanten en leveranciers.

Voor wie geldt de registratieplicht?

De registratieplicht geldt voor alle brokers in Nederland die wettige munten zoals euro’s en dollars wisselen naar cryptomunten en andersom. De registratieplicht geldt ook voor aanbieders van bewaarportemonnees. Buitenlandse cryptobrokers die in Nederland de markt op willen, moeten zich ook registreren.

Hoe bereidt u uw registratieaanvraag voor?

Om een registratie te krijgen moet u een dossier inleveren bij DNB, met deze informatie:

  • Algemene bedrijfsinformatie inclusief statuten en een uittreksel van KVK.
  • Een bedrijfsplan met daarin de strategie, een overzicht van de activiteiten en een SWOT-analyse.
  • Overzicht van het bestuur, inclusief organisatie- en zeggenschapsstructuur.
  • Uitwerking van beheerste bedrijfsvoering inclusief wet- en regelgeving, audit, meldingsprocedure, uitbesteding, training en opleiding.
  • Beschrijving van de bedrijfsvoering.
  • Een dossier per bestuurder waaruit blijkt dat deze geschikt en betrouwbaar is.

Lees meer over het registratieformulier en de informatie die u moet opsturen (pdf) op DNB.nl.

Aanvraag registratie indienen

Als u een registratieverzoek doet, doet DNB ook een controle op het bestuur van uw bedrijf. U moet hiervoor een aparte aanvraag doen. Voor uw aanvraag doorloopt u 2 stappen:

1. Doe een registratieverzoek

U dient een registratieverzoek in via Digitaal Loket Toezicht (DLT). Dat doet u door het aanvraagformulier volledig in te vullen. En het dossier met informatie over uw bedrijf te uploaden. Om een aanvraag te doen via DLT heeft u eHerkenning nodig. Vraag dit op tijd aan.

Zonder autorisatie geen aanvraag

Uw eHerkenning-provider moet u autoriseren voor de dienst ‘Toezicht Aanvragen’. Zonder die autorisatie kunt u geen registratie-aanvraag indienen.

2. Doe een toetsingsverzoek

U dient apart de informatie in over de betrouwbaarheid en geschiktheid van uw bestuurders. Dat doet u ook via het DLT. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Aanvangstoetsing cryptodiensten’. DNB heeft een animatie en folder (pdf) met informatie over wat u kunt verwachten van de toetsing.

Zorg dat u volledig bent

DNB neemt toetsingsaanvragen zonder registratieaanvraag niet in behandeling.

Duur van de behandeling van uw aanvraag

DNB registreert u binnen 2 maanden nadat uw aanvraag binnen is als de gegevens volledig en juist zijn. DNB bepaalt hierbij ook of u aan de wettelijke eisen voldoet. Wanneer informatie ontbreekt in uw aanvraag, schuift de toezichthouder de termijn op tot de aanvraag volledig is. U ontvangt hierover bericht.

Vraag hulp aan een adviseur

Vraag hulp aan een expert zoals een juridisch adviseur of accountant. Zo weet u zeker dat uw aanvraag volledig en in orde is.

Kosten aanvraag registratie

Voor de aanvraag betaalt u eenmalig € 6.300. Treden er nieuwe bestuurders toe ná de registratie, dan moet u kosten betalen om deze bestuurders te laten toetsen door DNB. Dit moet ook wanneer een bestuurder van functie of takenpakket verandert. U moet dan opnieuw toetsing op geschiktheid en betrouwbaarheid aanvragen. Een toetsing voor geschiktheid kost € 2.000. Een toetsing op betrouwbaarheid kost € 1.100.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/