Ondernemersklankbord

Uw product met intellectueel eigendom exporteren

Uw product met een intellectueel eigendom exporteren? Lees hier hoe u uw bescherming kunt uitbreiden in het buitenland.

U gaat een buitenlandse markt op met een nieuw product dat beschermd is met een intellectueel eigendom zoals een octrooi, merk of het auteursrecht. De rechten voor het intellectueel eigendom (IE-rechten) per land kunnen verschillen. Onderzoek of uitbreiding van uw bescherming nodig is voor uw exportland. 

Onderzoek hoe u uw IE-rechten kunt uitbreiden

Er zijn onder andere internationale procedures voor het aanvragen van octrooien (ofwel patenten) en voor het beschermen van merken en modellen. Onderzoek vooraf  of het zin heeft om uw productinnovatie te beschermen in andere landen. Heeft u ongeregistreerde IE-rechten zoals auteursrechten? Controleer dan welke regels hiervoor gelden in het exportland. Denk ook aan de producteisen en wetgeving per land.

Hoeveel kost bescherming van intellectueel eigendom?

Uitbreiding van uw IE-rechten kost geld. Zowel de nationale als de internationale bureaus rekenen kosten voor de registratie. Met de Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model. In Nederland en in andere landen.

Raadpleeg de nationale IE-registers

Het kan zijn dat iemand in het buitenland al een IE-recht heeft op uw techniek, merk of model. Als u uw product daar op de markt brengt, pleegt u inbreuk op dat IE-recht. Raadpleeg daarom altijd eerst de nationale IE-registers voordat u uw product internationaal op de markt brengt. Voor octrooien kijkt u in de internationale octrooidatabank Espacenet en in de nationale octrooiregisters. Voor merken raadpleegt u de database TMview en voor modellen DesignView.

Bescherm uw IE voor heel Europa

Merkenrechten en modelrechten kunt u vaak in één keer voor de hele Europese Unie registreren. Bij octrooien is dat anders. U kunt een Europees octrooi aanvragen, maar als dat octrooi is verleend moet u landen kiezen. Dan gelden ook de nationale taksen en vertalingen van uw gekozen land(en).  

Unitair octrooi

Na verlening van het Europese octrooi kunt u ook kiezen voor een unitair octrooi voor 17 landen tegelijk. Een unitair octrooi geldt voor België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden. 

Een unitair octrooi kan financieel aantrekkelijk zijn als u octrooi wil aanvragen in tenminste 5 landen die aangesloten zijn. Hiervoor is 1 procedure met 1 vertaling en betaalt u 1 keer per jaar instandhoudingstaks.

Voor landen die (nog) niet aangesloten zijn bij het unitair octrooi verandert er niets. Bedenk daarom of uw unitair octrooi aangevuld moet worden met nationale registraties voor landen die niet meedoen, zoals Spanje of het Verenigd Koninkrijk. 

Heeft u hulp nodig bij uw keuze tussen een unitair octrooi of Europees octrooi met apart gekozen landen? De infographic van Octrooicentrum Nederland helpt u hierbij op weg. 

Let op Europese uitputting

In een land waar u een intellectueel eigendomsrecht heeft, mag uw product niet zonder uw toestemming worden verhandeld of geproduceerd. Maar heeft u uw product ergens op de Europese markt gebracht? Of heeft een ander dat met uw toestemming gedaan? Dan mag het daarna binnen Europa vrij worden doorverkocht. Ook naar landen waar u het IE-recht heeft. Dit heet Europese uitputting en geldt voor alle IE-rechten.

Bepaal hoe u exporteert

Er zijn 2 manieren om uw product met intellectueel eigendom te exporteren. U kunt het product zelf exporteren. Of u kunt aan een buitenlandse partij een licentie geven voor uw product. Met deze licentie geeft u een ander toestemming om uw uitvinding te maken en/of te verkopen op de lokale markt. Zo verdient u geld aan buitenlandse markten die u zelf niet kunt of wilt betreden. Maak wel goede afspraken over bijvoorbeeld de vergoeding en leg die vast in een licentieovereenkomst.

Vind een licentienemer voor uw octrooi

Wilt u een licentienemer vinden voor uw octrooi? Dat kan door uw octrooi op te laten nemen in de databank van het Enterprise Europe Network (EEN). Dit netwerk gaat dan in meer dan 60 landen voor u op zoek naar mogelijke licentiepartijen. Ook kunt u in de verschillende octrooidatabanken aangeven dat u licenties wilt verlenen.

Schakel een adviseur in

Komt u er niet helemaal uit? De octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland geven u graag ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie, workshops, gesprekken en webinars. Voor vragen over de bescherming van uw merk of model kunt u terecht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://www.twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl?herkomst=http%3A//www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/