Ondernemersklankbord

Vaststellingsovereenkomst opstellen

In een vaststellingsovereenkomst legt u afspraken vast bij ontslag met wederzijds goedvinden. Lees wat er in de overeenkomst moet staan.

Wilt u een arbeidscontract opzeggen en is uw werknemer het ermee eens? Dan moet u een vaststellingsovereenkomst opstellen. Hierin staan de afspraken over het stoppen van het contract.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst) spreekt u samen met uw werknemer af dat het arbeidscontract stopt. En dat u het daar allebei mee eens bent. U ontslaat de werknemer dus niet op staande voet.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

In de vaststellingsovereenkomst legt u vast hoe het arbeidscontract stopt. De overeenkomst is het bewijs van de afspraken die u samen maakt.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

U bepaalt samen met uw werknemer wat er in de vaststellingsovereenkomst staat. In de overeenkomst moet in ieder geval staan:

  • de naam en het adres van u en uw werknemer
  • dat u heeft voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te stoppen en wat de reden hiervoor is
  • dat er geen dringende reden voor het ontslag is
  • dat u het allebei eens bent dat het contract stopt
  • de datum waarop de arbeidsovereenkomst stopt
  • op welke datum u een eindafrekening maakt. In de eindafrekening staat wat u regelt over alles waar uw werknemer nog recht op heeft
  • waar en wanneer u en uw werknemer de overeenkomst hebben ondertekend
  • dat uw werknemer in ieder geval 2 weken bedenktijd heeft

U kunt samen met uw werknemer aanvullende afspraken vastleggen in de vaststellingsovereenkomst. Een voorbeeldovereenkomst vindt u op UWV.nl.

Transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Neemt u het initiatief om het arbeidscontract op te zeggen ? Dan kan uw werknemer vanaf de eerste werkdag na het ontslag een transitievergoeding krijgen. Bij een vaststellingsovereenkomst onderhandelt u samen over de financiële vergoeding.

Uw werknemer hoeft niet akkoord te gaan

U kunt uw werknemer niet verplichten om akkoord te gaan met uw voorstel.

U stopt de arbeidsovereenkomst

U stelt alleen een vaststellingsovereenkomst op wanneer u zelf heeft voorgesteld de arbeidsovereenkomst te stoppen. Leg duidelijk vast dat het voorstel voor ontslag van u komt. Wanneer u dit niet doet, heeft uw werknemer mogelijk geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Er zijn situaties waarin u uw werknemer niet mag ontslaan. Bijvoorbeeld als uw werknemer ziek is. U heeft een opzegverbod en uw werknemer heeft dan extra ontslagbescherming.

Let op de opzegtermijn

In het arbeidscontract heeft u een opzegtermijn afgesproken. Bijvoorbeeld 1 of 2 maanden. Deze geldt ook wanneer u met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaat. Als u de einddatum vastlegt, moet u hiermee rekening houden.

Uw werknemer heeft recht op bedenktijd

Is uw werknemer het toch niet eens met de gemaakte afspraken of het ontslag? Dan mag hij zich bedenken nadat hij de vaststellingsovereenkomst heeft getekend. Dit moet hij binnen 2 weken schriftelijk aan u laten weten. U kunt een langere bedenktijd afspreken. Deze afspraak moet u vastleggen in de vaststellingsovereenkomst. Een kortere bedenktijd afspreken mag niet. Vermeld de bedenktijd in de overeenkomst. Als u dit niet doet, dan wordt de bedenktijd 3 weken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

UWV Telefoon Werkgevers
https://www.twitter.com/uwv_webcare

Telefoonnummer(s):

088–898 92 95

Links:

UWV contactpagina

https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl