Ondernemersklankbord

WBSO: fiscale regeling voor Research & Development

Doet uw bedrijf aan research en development? Dan kunt u WBSO aanvragen. De WBSO vergoedt een deel van de kosten. Lees hier meer.

Doet uw bedrijf aan research en development? Dan kunt u WBSO aanvragen. De WBSO vergoedt een deel van de kosten. Lees hier meer.

Doet uw bedrijf aan Research & Development (R&D)/Speur- en Ontwikkelwerk (S&O)? Dan kunt u uw kosten voor uw ontwikkelings- en onderzoeksprojecten misschien verlagen via de WBSO.

Wat is de WBSO?

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling om innovatie aan te moedigen. De WBSO vergoedt via uw belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van uw R&D-project/S&O-project.

Heeft u personeel? Dan vergoedt de WBSO een deel van de loonkosten en uitgaven via de Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk in de loonheffingen.

Bent u zzp’er? Dan krijgt u een vaste aftrek: de Aftrek speur- en ontwikkelingswerk via uw aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer komt u in aanmerking voor WBSO?

De voorwaarden voor de WBSO zijn verschillend per soort onderneming en per project. De algemene voorwaarden zijn onder meer:

  • U ontwikkelt zelf een product, productieproces of programmatuur. Of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Uw S&O-project is binnen de Europese Unie (EU).
  • U bent ondernemer voor de belastingdienst en u valt onder de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bekijk alle voorwaarden voor de WBSO en de extra voorwaarden voor zzp'ers en ondernemers met personeel  en de voorwaarden voor S&O-projecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe kunt u WBSO aanvragen?

U kunt de WBSO voor 2023 aanvragen aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot en met 30 september 2023. Als u aan alle eisen voldoet, krijgt u een S&O-verklaring van RVO die u aan de Belastingdienst moet geven.

Heeft u personeel? Dan kun u de WBSO met startmaand januari 2024 aanvragen tot en met 20 december 2023.

Bekijk de aanvraagkalender voor de WBSO bij RVO.

Berichtenbox voor bedrijven

Met de berichtenbox kunt u post over uw WBSO-aanvraag (WBSO-beschikkingen) ontvangen. De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Regelhulp WBSO

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp WBSO ziet u of u de fiscale aftrek via de WBSO kunt gebruiken. Ook berekent u meteen welk financieel voordeel de WBSO u oplevert.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/