Ondernemersklankbord

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

U heeft een tijdelijke opdracht en wil deze uitbesteden. U kunt de arbeidsrelatie beoordelen met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie.

U heeft een opdracht en wilt deze uitbesteden. Of u hiervoor een zelfstandige mag inhuren, hangt af van de arbeidsrelatie. U kunt de arbeidsrelatie beoordelen met een online vragenlijst. Lees hoe de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie werkt.

Voor het inhuren van zelfstandigen gelden regels. Om deze regels te verduidelijken, heeft het kabinet een anonieme, online vragenlijst ontwikkeld.

Als u alle vragen in de webmodule heeft beantwoord, krijgt u een van de volgende uitkomsten:

  • Aanwijzing dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd.
  • Aanwijzing dat er sprake is van een dienstbetrekking.
  • Er kan geen oordeel gegeven worden op basis van de gegeven antwoorden.

Geen juridische beslissing

De uitkomst van de webmodule is een indicatie en geen juridische beslissing. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de uitkomst. De uitkomst kan u wel helpen bij uw beslissing over hoe u werkzaamheden laat uitvoeren.

Voor wie is de webmodule?

De webmodule is voor opdrachtgevers die in Nederland gevestigd zijn en een opdracht uitbesteden aan een opdrachtnemer in Nederland.

De webmodule is niet voor opdrachtnemers, branche- of sectorvertegenwoordigers. Tenzij in de rol van opdrachtgever. De webmodule geeft geen uitkomst wanneer u een overeenkomst aangaat met een rechtspersoon. Of wanneer u optreedt als bemiddelaar of tussenpersoon.

Lees hier meer over afspraken over de werkrelatie als zzp-er.

Vragen of meer toelichting

Begrijpt u iets niet? Misschien staat uw vraag tussen de veelgestelde vragen. Of stuur uw vraag naar pilotwba@minszw.nl.

Naar webmodule

Ga naar de webmodule om de vragenlijst te starten.

Sluit de webmodule niet tussentijds af

U kunt uw antwoorden niet tussentijds opslaan. Vul de vragenlijst daarom op een rustig moment in, zodat in de webmodule in één keer kunt afronden. Lukt het niet alle vragen af te ronden, laat de webpagina dan openstaan. U kunt dan op een later moment verder waar u gebleven was. Als u de webpagina afsluit (via het kruisje bovenaan) stopt de sessie en moet u de vragenlijst opnieuw invullen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: