Ondernemersklankbord

Werknemer ontslaan bij arbeidsconflict

U heeft een arbeidsconflict met uw werknemer en ontslag is onvermijdelijk. Lees hier waar u dan rekening mee moet houden.

U heeft een arbeidsconflict en wilt uw werknemer ontslaan. Dan heeft u te maken met regels. Zo moet u bewijs verzamelen en dat vastleggen in een dossier. Ook mag er geen mogelijkheid meer zijn om door te gaan met de arbeidsovereenkomst. Houd rekening met de volgende stappen. 

Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict is een meningsverschil op het werk. Bijvoorbeeld tussen u en een of meerdere werknemers. Of tussen werknemers onderling. Een arbeidsconflict is niet hetzelfde als een discussie. Pas als het meningsverschil niet kan worden opgelost, is er sprake van een arbeidsconflict.

Het komt regelmatig voor dat werknemers zich ziekmelden vanwege een arbeidsconflict. Maar een arbeidsconflict is geen geldige reden voor uw werknemer om zich ziek te melden. Uw werknemer kan wel ziek worden door een arbeidsconflict.

Check of er een opzegverbod is

In sommige situaties geldt een opzegverbod. Het is niet zo dat u uw werknemer dan helemaal niet mag ontslaan. Maar het arbeidsconflict mag in ieder geval niet te maken hebben met 1 van de opzegverboden. Een opzegverbod geldt bijvoorbeeld:

  • tijdens de eerste 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid
  • bij zwangerschap, bevalling, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof
  • tijdens de dienstplicht van uw werknemer in zijn land van herkomst
  • als uw werknemer lid is van een vakbond of betrokken is bij de medezeggenschap in uw bedrijf
  • als discriminatie de reden is voor ontslag

Schakel een juridisch adviseur in

U kunt een juridisch adviseur inschakelen via uw rechtsbijstandverzekering of via de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Een juridisch adviseur kan u helpen bij het verzamelen van bewijs voor uw dossier. Of adviseren over wat te doen bij werkweigering of een opzegverbod.

Houd u aan de opzegtermijn

Ook bij een arbeidsconflict geldt er een opzegtermijn. Die is altijd minimaal 1 maand en gaat in op het moment dat u de arbeidsovereenkomst opzegt. Houdt u zich niet aan de opzegtermijn? Dan is de kans groot dat u uw werknemer een vergoeding moet betalen voor het salaris dat hij misloopt.

Zeg het contract altijd schriftelijk op

En zorg dat u kunt aantonen dat uw werknemer de opzegging heeft ontvangen.

Leg bewijs vast in een dossier

U moet kunnen bewijzen dat de arbeidsrelatie met uw werknemer niet meer goed is. Dit heet bewijslast. Verzamel zoveel mogelijk bewijs en leg dat vast in een dossier. Denk aan e-mails, videobeelden, verslagen van functioneringsgesprekken of klachten van klanten en collega’s. Zonder bewijs kan de kantonrechter uw aanvraag afwijzen.

Bewijs dat er geen oplossing mogelijk is

U moet kunnen bewijzen dat u het arbeidsconflict niet kunt oplossen. En dat uw werknemer geen toekomst meer heeft binnen uw bedrijf. U heeft bijvoorbeeld al een ander takenpakket geprobeerd. Of een andere functie. Andere werktijden. Vanuit huis werken. Een mediator. Laat zien dat het conflict niet op te lossen is. Zijn er nog wel mogelijkheden? Dan kan de kantonrechter uw aanvraag afwijzen.

Arbeidsbemiddeling

U kunt een arbeidsbemiddelaar inschakelen om een conflict op te lossen. U kunt zo mogelijk voorkomen dat u uw werknemer moet ontslaan of dat u naar de rechter moet. Arbeidsbemiddeling wordt ook wel mediation genoemd. Bij mediation lost u het arbeidsconflict op via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Dit doet u samen met de partij met wie u een conflict heeft. Ook als er een zaak bij de rechter loopt, kunt u nog kiezen voor mediation.

Bij Mediatorsfederatie Nederland  vindt u getoetste mediators die u kunnen begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor conflicten.

Bij een tijdelijk contract

Bij een tijdelijk contract kunt u ook wachten tot het contract afloopt. Laat wel op tijd weten dat u het contract niet verlengt. Dit heet de aanzegtermijn. Als u niet op tijd bent, moet u een vergoeding betalen.

Vraag het ontslag aan bij de kantonrechter

De kantonrechter kijkt of het ontslag van uw werknemer een goede reden heeft. En of het echt niet mogelijk is om de werkrelatie te verbeteren. De kantonrechter wil weten:

  • waardoor het arbeidsconflict is ontstaan
  • wat u heeft gedaan om het conflict op te lossen
  • of er voor uw werknemer geen ander werk mogelijk is binnen uw bedrijf

Uw werknemer heeft recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag van het arbeidscontract. De tijd vóór de procedure via de kantonrechter wordt afgetrokken van de opzegtermijn.

Kijk of u het samen eens kunt worden over ontslag (wederzijds goedvinden)

Als er niets anders op zit en ontslag toch nodig is, probeer er dan samen uit te komen. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. In een vaststellingsovereenkomst zet u de afspraken die u maakt over het ontslag. Bijvoorbeeld over:

Vraag een juridisch adviseur wat in uw situatie het handigst is.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: