Ondernemersklankbord

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet mag alleen bij een dringende reden. Lees hier waarmee u nog meer rekening moet houden.

U wilt uw werknemer op staande voet ontslaan. Dat mag alleen als u zich aan bepaalde regels houdt. Zo moet u een dringende reden hebben. En u moet bewijs verzamelen. Uw werknemer kan het ontslag aanvechten via de kantonrechter.

Wat is ontslag op staande voet?

Bij ontslag op staande voet zegt u het contract tussen u en uw werknemer meteen op. U hoeft niet eerst naar de rechter om te laten controleren of het ontslag mag. En u hoeft niet te kijken of uw werknemer op een andere werkplek binnen het bedrijf aan het werk kan. Uw werknemer stopt gelijk met werken.

Wanneer ontslag op staande voet?

U mag uw werknemer alleen op staande voet ontslaan als u hiervoor een geldige reden heeft. Bijvoorbeeld slecht gedrag op de werkvloer, zoals stelen. Deze reden moet u direct vertellen.

Wat zijn redenen voor ontslag op staande voet?

Een geldige reden voor ontslag op staande voet is bijvoorbeeld:

 • bedrog tijdens de sollicitatie
 • diefstal of fraude
 • dronken op het werk verschijnen
 • mishandeling, grove belediging of bedreiging
 • in gevaar brengen van collega’s
 • werk weigeren zonder reden
 • niet de kennis of ervaring hebben om het werk te kunnen doen  

Geen wettelijke opzegtermijn

Bij ontslag op staande voet hoeft u geen rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn. En tijdens de proeftijd hoeft u geen dringende reden te hebben voor het ontslag.

Meld het ontslag direct aan uw werknemer

Is er een dringende reden om uw werknemer op staande voet te ontslaan? Dan moet u dat direct laten weten. Meld ook de reden van ontslag. Dit mag u in een gesprek zeggen, maar zorg dan wel voor een ontslagbrief. U kunt de ontslagbrief aan uw werknemer geven tijdens het gesprek. Of u stuurt de brief na het gesprek per aangetekende post. U krijgt dan een bewijs dat u de brief heeft verstuurd. U kunt de brief ook per e-mail sturen met een ontvangstbevestiging. 

Het moet duidelijk zijn dat uw werknemer weet dat u hem op staande voet ontslaat en waarom. Alleen dan is het ontslag geldig.

Schakel een juridisch adviseur in

Een juridisch adviseur kan u helpen bij het maken van de ontslagbrief. Hij kan u ook advies geven. Bijvoorbeeld bij diefstal. Doet u dan aangifte of niet? U kunt een juridisch adviseur inschakelen via een rechtsbijstandverzekering of via de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Zorg voor bewijs

U moet kunnen bewijzen dat er een dringende reden is voor het ontslag. Verzamel zoveel mogelijk bewijs. Wat dat bewijs is, hangt af van de situatie. Denk aan videobeelden, e-mails of klachten van collega’s. Zorg dat het bewijs laat zien wat er is gebeurd en dat het niet uw mening is.

Wat als er onderzoek nodig is?

Soms is er een duidelijke reden voor ontslag op staande voet. Soms is er eerst onderzoek nodig. Dat kost tijd. Weet u al dat ontslag op staande voet zeker gaat gebeuren? Dan kunt u uw werknemer laten weten dat hij tijdelijk moet stoppen met werken (schorsen). Dat kan tot u genoeg bewijs heeft verzameld. U moet uw werknemer tijdens de schorsing wel doorbetalen.

Regels voor cameratoezicht

U mag de werkplek van uw medewerkers niet zomaar in de gaten houden met camera's (cameratoezicht). Dit is in strijd met het recht op privacy van uw medewerkers. U mag alleen camera's ophangen als u dat doet volgens de eisen die in de privacywet AVG staan.

Ontslag op staande voet tijdens ziekte

U kunt uw werknemer ook op staande voet ontslaan als hij ziek is. Dat kan alleen als er een geldige reden is voor ontslag op staande voet. Bijvoorbeeld bij fraude of diefstal. U mag uw werknemer niet ontslaan omdat hij ziek is.  

Geen loon meer betalen bij ontslag op staande voet

Heeft u een geldige reden voor ontslag op staande voet? Dan hoeft u geen loon meer te betalen aan uw werknemer. U kunt de loonbetaling stopzetten op de datum van het ontslag. U moet ook de eindafrekening regelen. Dat is het uitbetalen van vakantiedagen of vakantiegeld die u werknemer nog krijgt. U kunt wachten om dat uit te betalen. Soms moet uw werknemer u bij ontslag op staande voet een schadevergoeding betalen. Dan kunt u daar de eindafrekening van aftrekken.

Uw werknemer stapt naar de rechter?

Is uw werknemer het niet eens met het ontslag op staande voet? Dan kan hij naar de rechter stappen. Die kan oordelen dat u geen goede reden heeft voor het ontslag op staande voet. De kans is dan groot dat u uw werknemer een schadevergoeding moet betalen. En misschien moet u uw werknemer weer in dienst nemen. De schadevergoeding is altijd minstens 3 maanden salaris.

De rechter kijkt bij een ontslag op staande voet naar deze punten:

 • Is er echt een dringende reden is voor het ontslag?
 • Heeft u uw werknemer ontslagen direct nadat u merkte dat daar een dringende reden voor was? Of nadat u genoeg bewijs had verzameld voor de dringende reden?
 • Is er bewijs dat uw werknemer wist van het ontslag en de reden van het ontslag? Bijvoorbeeld omdat u de ontslagbrief aangetekend heeft verstuurd, met bewijs van ontvangst.
 • Heeft u de reden voor ontslag duidelijk in de ontslagbrief gezet? U mag hierbij niets vergeten. Zijn er meerdere redenen, dan moet u ze allemaal noemen en uitleggen.
 • Is het ontslag per direct ingegaan? Uw werknemer mag bijvoorbeeld niet nog een dag werk afmaken.

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet

U hoeft geen transitievergoeding te betalen als het ontslag komt doordat uw werknemer iets ernstigs heeft gedaan. Of doordat uw werknemer juist iets niet heeft gedaan. Dat is bij ontslag op staande voet vaak het geval. Is uw werknemer het hier niet mee eens? Dan kan hij naar de kantonrechter stappen.

Schadevergoeding van uw werknemer

U kunt een schadevergoeding van uw werknemer eisen als de reden voor ontslag de schuld is van de werknemer. Heeft uw  werknemer een vast contract of tijdelijk contract dat tussendoor kan worden opgezegd? Dan is de vergoeding die u krijgt gelijk aan het loon dat u zou betalen over de opzegtermijn. Is het een tijdelijk contract dat niet tussendoor kan worden opgezegd?  Dan is de vergoeding gelijk aan het loon dat u zou betalen tot het einde van het contract. 

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: