Ondernemersklankbord

Zelfstandigenaftrek

Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Kijk of u recht heeft op deze subsidie en hoe u deze aanvraagt.

Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Kijk of u recht heeft op deze subsidie en hoe u deze aanvraagt.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. U mag dan een vast bedrag van uw winst aftrekken. U betaalt dan minder belasting. De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak.

Voorwaarden zelfstandigenaftrek

De voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek zijn:

Bekijk wanneer u recht heeft op de zelfstandigenaftrek.

Hoogte zelfstandigenaftrek

De Belastingdienst bepaalt ieder jaar hoe hoog het bedrag voor de zelfstandigenaftrek is:

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Is het bedrag voor de zelfstandigenaftrek hoger dan uw winst? Dan is de zelfstandigenaftrek gelijk aan het bedrag van uw winst. Het deel dat u niet kunt aftrekken is de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst verrekent dat deel in de volgende 9 jaar.

Hoe kunt u aanvragen?

U geeft de zelfstandigenaftrek aan in uw aangifte inkomstenbelasting. Bekijk bij de Belastingdienst het bedrag dat u mag aftrekken voor de zelfstandigenaftrek.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/