Ondernemersklankbord

Kabinet breidt steunpakket uit

Het kabinet breidt na de directe lockdown het economisch steunpakket uit, waaronder de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De omzetverliesdrempel voor de TVL wordt in het vierde kwartaal van 2021 verlaagd van 30% naar 20%.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021
Op 21 december heeft het kabinet aangekondigd dat de omzetverlies grens van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 eenmalig wordt verlaagd van 30% naar 20%. Hierdoor kunnen meer ondernemers in het vierde kwartaal (Q4 2021) TVL aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Ondernemers met een omzetverlies tussen 20% en 30% kunnen al TVL Q4 2021 aanvragen. RVO kan de subsidie pas toekennen als de Europese Commissie de lagere omzetdrempel heeft goedgekeurd. TVL Q4 2021 is vanaf 20 december 2021 om 08:00 uur aan te vragen bij RVO tot 28 januari 2022 17:00 uur. Na deze datum is TVL Q4 2021 niet meer aan te vragen.
De TVL wordt berekend door het omzetverlies in het vierde kwartaal van 2021 te vermenigvuldigen met het percentage vaste lasten van de SBI-code en een subsidiepercentage van 100%.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat paraat en voert de TVL uit. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL-regeling.

Voorwaarden TVL Q4 2021
De minimale omzetverlies grens wordt 20%. De Europese Commissie moet deze wijziging nog goedkeuren.
Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% of meer omzetverlies in het vierde kwartaal (Q4 2021).
Het subsidiepercentage van TVL Q4 2021 is 100%.
De subsidie wordt berekend door het omzetverlies te vermenigvuldigen met het percentage vaste lasten van de SBI code en het subsidiepercentage van 100%.
De subsidie wordt berekend door: Omzet in de referentieperiode x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x subsidiepercentage van 100% = hoogte subsidie.
Het aandeel vaste lasten van een onderneming moet minimaal €1.500 per kwartaal zijn. Dat wordt berekend met de kwartaalomzet uit de gekozen referentieperiode (Q2 2019 of Q3 2020) en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is € 1500. Als de berekende subsidie lager is, wordt de subsidie verhoogd naar €1.500.
Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal wordt € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
De verwachte omzet in het vierde kwartaal (Q4 2021) wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (Q4 2019) of met het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan een van deze referentiekwartalen kiezen.
Ondernemingen die zich na 30 september 2019, maar voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK kunnen als referentiekwartaal kiezen voor:het eerste volledige kwartaal na inschrijving; of
het derde kwartaal van 2020 (Q3 2020).
De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal een vestiging in Nederland. Die vestiging moet een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen:Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10.
Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1.
Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
Kermisattracties met SBI-code 93.2.12.
Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).
De onderneming of verbonden ondernemingen waren op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden. Dit geldt ook voor de buitenlandse, verbonden ondernemingen.
Een onderneming of groep verbonden ondernemingen mag tussen maart 2020 en 30 juni 2022 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen. Voor bedrijven in de visserij is het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000. Voor bedrijven in land- en tuinbouw is het maximale bedrag € 290.000.
De hogere staatssteungrens gaat vanaf de aanvraag van TVL Q4 2021 gelden, maar niet voor eerdere TVL-periodes. De maximale vergoeding in Q4 2021 blijft € 550.000 voor mkb en € 600.000 voor niet-mkb.
Met de eerder ontvangen subsidiebesluiten kan een onderneming controleren hoeveel subsidie sinds maart 2020 is toegekend. De TVL valt onder het Europese steunkader paragraaf 3.1 voor ondersteuning van de economie vanwege de Covid-19-uitbraak. Het steunkader staat op het subsidiebesluit vermeld.
Mijn onderneming is door de coronacrisis in moeilijkheden gekomen. Kan ik TVL nog wel aanvragen?
Ja, dat kan onder de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Om in aanmerking te komen voor TVL mocht een onderneming op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden zijn geweest. Dat geldt ook voor verbonden ondernemingen in het buitenland. Zo mag een de onderneming op 31 december 2019 bijvoorbeeld geen uitstel van betaling bij de rechter hebben aangevraagd en op het moment van de TVL-aanvraag ook niet failliet zijn. Let op: er zijn meer voorwaarden, dus bekijk de artikel 2, onderdeel 18 van de AGVV goed voordat je de aanvraag doet.

Waar en wanneer kan ik TVL Q4 2021 precies aanvragen?
De Europese Commissie heeft TVL Q4 2021 goedgekeurd en de minister van EZK heeft de regeling ondertekend.

TVL Q4 2021 is vanaf 20 december 2021 om 08:00 uur aan te vragen bij RVO tot 28 januari 2022 17:00 uur. De TVL voor het vierde kwartaal is daarmee bijna 6 weken open. Aanvragen kan met eHerkenning niveau 3 of met DigiD.

Ondernemers met een omzetverlies tussen 20% en 30% kunnen al TVL Q4 2021 aanvragen. RVO kan de subsidie pas toekennen als de Europese Commissie de lagere omzetdrempel heeft goedgekeurd. Dit kost tijd, vandaar dat het belangrijk is om voor 28 januari 2022 TVL Q4 aan te vragen. Na deze datum is TVL Q4 2021 niet meer aan te vragen.

5 stappen tot opening TVL Q4 2021
De aangepaste subsidieregeling voor TVL Q4 2021 is op 26 november 2021 naar de Europese Commissie gestuurd.
De Europese Commissie beoordeelt de definitieve subsidieregeling en moet deze goedkeuren.
Na goedkeuring van de Europese Commissie ondertekent de minister van EZK de TVL subsidieregeling.
De subsidieregeling wordt op vrijdag 17 december in de Staatscourant gepubliceerd.
Een werkdag na de publicatie in de Staatscourant kan TVL Q4 2021 open. Dat is maandag 20 december 2021, om 08:00 uur.

Bron: Rijksoverheid