Ondernemersklankbord

Handelsmissie duurzame landbouw Ivoorkust en deelname SARA

Economische situatie Ivoorkust

De economie van Ivoorkust groeit met 9% per jaar (voor COVID-19). Hiermee is het de op een na snelst groeiende economie in Afrika. Vooral de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie groeit er snel. De bedrijven leveren aan de binnenlandse markt en aan andere Franstalige landen in de regio. Daarnaast groeit de export – en de doorvoer – van tropisch fruit naar Europa. Nederland is de eerste exportbestemming voor Ivoorkust, met cacao als belangrijkste product.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De groeiende vraag naar voedsel in de regio en de goede economische situatie in Ivoorkust zorgen voor positieve vooruitzichten. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Er is veel vraag naar kennis over transport van landbouwproducten en dieren (agrologistiek) en de industrialisatie van landbouw. Nederlandse bedrijven kunnen hier met hun deskundigheid én hun producten op inspelen. Daarnaast zijn er ook kansen in de pluimveesector en in hergebruik van dierlijke en plantaardige afvalproducten (biomassa). 

Bekijk de rapporten van RVO over de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie in West-Afrika en Ivoorkust. 

SARA-beurs 2023

Tijdens deze missie neemt u ook deel aan SARA (Salon de l’Agriculture et des Resources Animales). Deze beurs vindt 2 keer per jaar plaats en is de belangrijkste beurs op het gebied van landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw, en agrifood in de regio. Nederland laat zich op de beurs zien via een Nederlands paviljoen. Bovendien is Nederland dit jaar ereland tijdens de SARA-beurs.

Nederlands paviljoen

Met het Nederlands paviljoen 'Farm of the Future' presenteert Nederland zich als waardevolle handelspartner binnen de landbouwsector. Als missiedeelnemer kunt u uw relaties op deze stand ontvangen. Daarnaast is het paviljoen een platform waar u workshops en presentaties kunt geven. Op de stand vindt ook B2B-matchmaking plaats.

Op de SARA-beurs organiseert Nederland ook workshops over sectoren en thema's waar Nederlandse bedrijven aan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld over duurzame tuinbouw en lokale cacaoverwerking. Aan het eind van de dag is er een netwerkreceptie. Tijdens de missie is er ook 1 dag met bezoeken aan bedrijven, onder andere in de sectoren cacao en tuinbouw.

Voor wie is deze missie interessant? 

Deze missie is interessant voor duurzame, en innovatieve Nederlandse bedrijven en organisaties uit de Nederlandse landbouwsector. Of bedrijven en organisaties die daaraan verbonden zijn.

Het thema van de SARA-beurs 2023 is: de rol van landbouwinnovatie bij klimaatverandering, en het herstel na COVID-19. Bovendien is het beleid van het Ivoriaanse ministerie van Landbouw gericht op duurzame productie die in balans moet zijn met de natuur. Daarom moeten Nederlandse bedrijven aan minimaal een van onderstaande eisen voldoen om deel te mogen nemen aan deze missie:

 • Het bedrijf is gericht op lokale productie, of voegt waarde toe op een duurzame manier. Het bedrijf is bij voorkeur al aanwezig in West-Afrika, of is dat van plan;
 • Het bedrijf gebruikt of verkoopt innovatieve technologie, diensten of producten. Deze dragen bij aan de lokale en duurzame ontwikkeling van de landbouw;
 • Het bedrijf draagt bij aan lokale maatregelen om: 1. beter voorbereid te zijn op de risico's van klimaatverandering (klimaatadaptatie), 2. de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan (klimaatmitigatie), en/of 3. grondstoffen steeds opnieuw te gebruiken zodat er geen afval ontstaat (circulariteit);
 • De organisatie is actief in een van de volgende sectoren: tuinbouw (groenten), cacao of pluimvee.

Waarom deelnemen?

Deelname aan deze missie biedt u de mogelijkheid om:

 • inzicht te krijgen in de marktkansen in Ivoorkust en West-Afrika;
 • in contact te komen met nieuwe zakenpartners en andere belangrijke partners zoals overheden, kennisinstellingen, non-profitinstellingen in Ivoorkust en andere West-Afrikaanse landen;
 • uw eigen Ivoriaanse partners weer te ontmoeten;
 • kennis te maken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de West-Afrikaanse markt;
 • inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf kansen kan benutten op de Ivoriaanse markt aan de hand van concrete (voorbeeld)projecten;
 • in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang te krijgen tot de markt door een samenwerkingsverband te vormen en door publiek-private samenwerking.

Deelname en kosten

De uiterste inschrijfdatum is 1 juli 2023. Iedere deelnemer moet zich apart aanmelden. De voertaal is vooral Frans. Sommige programmaonderdelen zijn in het Engels.

Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf. Er mogen maximaal 2 deelnemers per organisatie mee. De prijs is inclusief:

 • deelname aan de gemeenschappelijke programmaonderdelen (onder andere een netwerkevent, bezoeken aan bedrijven en de conferentie);
 • gemeenschappelijk lokaal vervoer;
 • lokale ondersteuning door de organisatie van de handelsmissie; en
 • in contact komen met zakelijke relaties.

Export Partner – onze uitvoerende partner – stelt een reisarrangement voor met geschikte hotels en vluchten. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het boeken van hun reis en verblijf. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekenen daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot de handelsmissie. Na de sluiting van de aanmeldperiode ontvangt u een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider.

Wanneer de aanmeldperiode voorbij is, maken wij de definitieve deelnemers van de missie bekend. De selectie van de delegatie hangt af van het aantal aanmeldingen en de profielen van de aangemelde organisaties.

Meer weten?

Inhoudelijke vragen? Neem contact op met:

Elena Bindels, Private Sector Development Advisor Ivoorkust, RVO E: elena.bindels@rvo.nl 

Alwin Quispel, Business Development Coach Ivoorkust, RVO E: alwin.quispel@rvo.nl

Ka Keung Leung, Project manager Trade Fairs & Trade Missions E: strategischebeurzen@rvo.nl 

Vragen over logistieke en financiële zaken? Neem contact op met:

Wilco Boer, International Project manager Export Partner E: wilco@exportpartner.com 

Organisatie

De Nederlandse ambassade in Abidjan en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseren deze missie, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

COVID-19-Clausule

De organisatie besluit 8 weken van tevoren of de handelsmissie doorgaat. Dit doet zij op basis van het op dat moment geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En op basis van de dan in Ivoorkust geldende inreis-regelgeving, en de situatie daar. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd.

Voor uw reis naar Ivoorkust moet u een aantal dingen voorbereiden. Lees hiervoor het Reisadvies Ivoorkust van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bij uitstel of annulering van de handelsmissie brengen wij geen deelnemerskosten in rekening. Ook na een besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie – in geval van onvoorziene omstandigheden – alsnog te annuleren. Natuurlijk brengen we dan ook geen deelnemerskosten in rekening.

Deelnemers zijn wel zelf verantwoordelijk voor hun reis en verblijf. Zij moeten zelf hun reis en verblijf annuleren als de missie niet doorgaat. Mogelijke kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en hecht  grote waarde aan de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Dit zijn de MVO-normen voor ondernemers die internationaal zakendoen.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een voorwaarde om aan deze missie deel te nemen. Om dat te kunnen beoordelen, vragen wij u om bij uw aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

 • Laatste aanmelddatum: 1 juli 2023
 • Deelname kost € 500 excl. btw per bedrijf
 • Maximaal 2 deelnemers per organisatie
 • Voertaal: Frans en Engels

Locaties:

Abidjan
-